English Thứ Bảy, 24-06-2017, 13:59 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 5126956
Đang online: 25

Báo cáo số 14/BC-UBND: VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 01/2012VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2012

Đăng ngày:15-02-2012; 15884 lần đọc
Ngày 09 tháng 02 năm 2012, UBND tỉnh Gia Lai đã có Báo cáo số 14/BC-UBND; gửi: Bộ Nội vụ, TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh; Cổng thông tin điện tử  tỉnh Gia Lai trích đăng nguyên văn nội dung chính của Báo cáo như sau: ​

Thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 20/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Dân vận; văn bản số 42/TTg-TH ngày 07/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo công tác Dân vận của chính quyền, Sở Nội vụ tổng hợp kết quả việc thực hiện công tác Dân vận của chính quyền năm 2011 trên địa bàn tỉnh Gia Lai cụ thể như sau:

  I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
  1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.
  Dưới sự lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, của chính quyền các cấp, công tác Dân vận trong hệ thống chính trị nói chung và công tác Dân vận của chính quyền nói riêng ngày một nâng cao. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, Ủy ban nhân dân các cấp đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các nội dung của Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 20/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường công tác Dân vận”, văn bản số 42/TTg-TH ngày 07/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc chỉ đạo công tác Dân vận của chính quyền”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1709/KH-UBND ngày 17/6/2009 về triển khai thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”, qua đó công tác dân vận của chính quyền trong năm qua đã đạt những kết quả nhất định. Đi đôi với việc thực hiện chức trách được giao, chính quyền các cấp thường xuyên gắn việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, an toàn xã hội trên cơ sở thực hiện tốt công tác vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân trong quá trình thực thi công vụ, tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng luật định; khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; học hỏi dân, dựa vào dân.
2. Thực hiện công tác dân vận gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo dân sinh.
Theo chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp đã đề ra các chương trình, giải pháp, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó chú trọng các giải pháp đặt biệt quan tâm đến giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống cho nhân dân. Nhờ đó năm 2011, tốc độ phát triển kinh tế (GDP) đạt 13,14%, trong đó nông-lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp và xây dựng, dịch vụ... đều tăng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 19,5 triệu đồng/năm (tương đương 928 USD, tăng 19,8% so với năm 2010).
Công tác xoá đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội như: phong trào đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt nam anh hùng, người có công với nước và các hoạt động từ thiện, cứu trợ xã hội được các cấp chính quyền của tỉnh hết sức quan tâm, triển khai kịp thời có hiệu quả; đã cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng 6.110 căn nhà cho các hộ nghèo đạt 57,4% kế hoạch, hiện nay đang gấp rút hoàn thành 2.249 căn nhà theo kế hoạch; đã vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đóng góp gần 2,7 tỷ đồng cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa. Đến nay 100% hộ gia đình chính sách, người có công với nước có mức sống được cải thiện, nâng cao hơn năm trước; Tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 giảm còn 24,06% qua đó góp phần ổn định đời sống nhân dân, đặt biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
3. Công tác dân vận gắn với việc phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao dân trí.
Trong năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp có nhiều biện pháp để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo như: cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư từ nhiều nguồn vốn, các chương trình mục tiêu, các dự án tiếp tục triển khai để nâng cao chất lượng dạy và học ở các ngành học, cấp học. Hiện nay, toàn tỉnh có 754 trường học: 237 trường mầm non (tăng 24 trường), 517 trường phổ thông (tăng 10 trường), trong đó có 51 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 20 trường); Chất lượng dạy và học được chú trọng; các cấp học thực hiện tốt cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học, sáng tạo” và phong trào "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; đã triển khai tuyển dụng hơn 500 giáo viên Mầm non để thực hiện tốt đề án phổ cập mẫu giáo 5 tuổi và đề án dạy, học ngoại ngữ trong các trường phổ thông. Tỷ lệ huy động trẻ em đủ độ tuổi ra lớp đạt 99%.
Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, chăm lo sức khoẻ cho nhân dân, chủ động triển khai tốt các chương trình y tế cộng đồng, chú trọng phòng chống các dịch bệnh nhất là không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn, các cơ sở y tế đã khám chữa bệnh cho hơn 1.178.000 lượt người, trong đó điều trị nội trú hơn 167.800 lượt, ngoại trú gần 173.000 lượt, tỷ lệ giường bệnh đạt 20,6 giường bệnh/1 vạn dân, có 64 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (chiếm 29%), bình quân 5,78 bác sỹ/1 vạn dân; công tác truyền thông dân số, bảo vệ bà mẹ trẻ em, kế hoạch hoá gia đình được tăng cường có hiệu quả.
Văn hoá-Thể thao-Du lịch: tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, triển lãm tuyên truyền thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và các ngày lễ, kỷ niệm lớn như: kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3, ngày sinh nhật Bác 19/5, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7,  ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10, đặc biệt đã tổ chức lễ phát động toàn dân chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới; tổ chức đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, già làng, nghệ sĩ nhân dân đi thăm, tham gia góp ý dự án Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá (tập trung tôn tạo, sưu tầm, bảo tồn và phát huy bản sắc giá trị văn hoá các dân tộc của tỉnh), trong đó có Liên hoan Cồng chiêng các huyện phía Đông Trường Sơn; triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Phong trào thể dục và thể thao ngày càng phát triển: phối hợp tổ chức giải vô địch Judo toàn quốc, các giải U21 quốc tế Báo Thanh niên; vòng loại giải U21, U15 toàn quốc và 08 đợt tổ chức giải thể thao trong tỉnh. Công tác xã hội hóa thể thao được chú trọng, góp phần đáp ứng nhu cầu tập luyện của các tầng lớp nhân dân.
Triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 5 năm giai đoạn 2011 – 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, thực hịên chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, đến này toàn tỉnh đã có 285 điểm phục vụ bưu chính; 213 xã, phường, thị trấn có báo đến trong ngày (đạt 96%); hoạt động thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình đã tập trung tuyên truyền phản ánh kịp thời các hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và kịp thời đưa các thông tin đến người dân về thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Đài Phát thanh Truyền hình ở địa phương đã phát thanh 16.060 giờ, truyền hình 29.606 giờ; từ ngày 01/9 đã chính thức phát sóng chương trình truyền hình Gia Lai qua vệ tinh VINASAT-1.
4. Thực hiện Dân vận gắn với công tác cải cách hành chính.
Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã có những chuyển biến tích cực, đã củng cố và tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bổ sung và sửa đổi, thay thế các thủ tục không cần thiết, không hợp lý của các ngành, các cấp. Tổng số thủ tục hành chính đã được tỉnh công bố trong năm là 1.706 thủ tục hành chính, trong đó: cấp tỉnh có 1.237 thủ tục, cấp huyện 298 thủ tục và cấp xã là 175 thủ tục.  
100% Sở ngành thuộc UBND tỉnh, các đơn vị cấp huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “1 cửa” (riêng các xã mà yêu cầu cung cấp dịch vụ hành chính không nhiều, ít thường xuyên thì tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình 01 công chức Văn phòng – Thống kê thường trực làm nhiệm vụ nhận và trả kết quả). Mỗi Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã chỉ có một đầu mối tiếp nhận, trả kết quả và kiểm soát quá trình nhận và xử lý hồ sơ; thường xuyên kiểm soát chất lượng và thời gian giải quyết công việc của bộ phận chuyên môn; minh bạch quy trình tiếp nhận, xử lý công việc; chấn chỉnh ngay những bức xúc trong giải quyết công việc như về đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng. Hiện nay một số cơ quan, đơn vị áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN ISO 9001-2008) trong công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, để tạo thêm niềm tin của nhân dân đối với bộ máy chính quyền và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan, đơn vị, qua đó tác phong làm việc, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng cao.
5. Công tác Dân vận gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận số 65-KL-TW ngày 14/03/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW của Bộ Chính trị khoá VIII; Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ và Pháp lệnh số 34-PL/UBTVQH 11 ngày 20/04/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản của tỉnh về thực hiện dân chủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết, đồng thời gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đây là việc làm thường xuyên, bảo đảm phát huy dân chủ, công khai trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức.
 Các cấp chính quyền đã coi trọng công tác kiểm tra và tiếp dân để giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Từng bước đổi mới công tác tiếp dân, đồng thời xử lý nghiêm minh những hành vi sách nhiễu, gây phiền hà đến nhân dân, xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân; xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tạo điều kiện cho các tổ chức, đoàn thể tham gia giám sát trong quá trình thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong năm 2011, các ngành, các cấp đã tiếp 4.777 lượt công dân đến phản ảnh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (cấp tỉnh 565 lượt, sở ngành 1.026 lượt, cấp huyện 1.598 lượt, cấp xã 1.588 lượt), giảm 280 lượt so với năm 2010, trong đó tiếp dân thường xuyên 1.473, tiếp dân định kỳ 3.304 lượt. Tổng số đơn nhận 2.091 đơn (khiếu nại 810 đơn, tố cáo 184 đơn, kiến nghị, phản ánh 1.097 đơn), giảm 12 đơn so với năm 2010.
6. Công tác dân vận gắn với công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, trật tự an toàn xã hội.
UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các ngành, UBND các cấp luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác nhằm phát huy và nêu cao tinh thần cách mạng, tích cực xây dựng “thế trận quốc phòng toàn dân”, “thế trận an ninh nhân dân”; chủ động làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc củng cố hệ thống chính trị; kịp thời phát hịên và ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, đồng thời tích cực triển khai thực hiện và có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở địa phương vững mạnh, đặt biệt đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 vừa qua. Trong năm đã phát hiện có 618 vụ phạm pháp hình sự, giảm 92 vụ so với cùng kỳ, đã điều tra làm rõ 462 vụ đạt 78% và kiểm tra, xử lý 2.299 vụ vi phạm trong quản lý kinh tế, thu nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 3,8 tỷ đồng. Công tác bảo vệ chủ quyền biên giới được tăng cường, an ninh biên giới được giữ vững, công tác khảo sát, đảm bảo phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia được thực hiện theo đúng luật pháp Quốc tế và hai nước đã quy định; thường xuyên duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị láng giềng với chính quyền và nhân dân vùng Đông Bắc Campuchia.
7. Tăng cường phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể.
Theo chức năng, các cấp chính quyền đã chủ động xây dựng Quy chế làm việc và Quy chế phối hợp trong công tác với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, tổ chức các đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, quần chúng các cấp đã chủ động tham gia phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, trong năm đã có hơn 20.000 lượt cử tri tham dự, hơn 2000 ý kiến tham gia đối với HĐND, UBND các cấp trong vấn đề quốc kế dân sinh và công tác quản lý Nhà nước của các cơ quan, đơn vị và của các cấp chính quyền. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất giỏi, phối hợp xây dựng chương trình mục tiêu, liên kết lực lượng, tạo mô hình vận động nhân dân phù hợp với nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay; hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh của địa phương  nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
            II. ĐÁNH GIÁ CHUNG, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Đánh giá chung.
a) Ưu điểm:
Những kết quả về mọi mặt của các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền trong năm qua đã góp phần quan trọng vào công tác dân vận của chính quyền ở địa phương; nhiều phong trào được đẩy mạnh, nhất là lĩnh vực kinh tế- xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững; vai trò, trách nhiệm và tinh thần làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được phát huy; Mối quan hệ giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể, các Doanh nghịêp và nhân dân được gắn bó hơn, các mối quan hệ xã hội trong đời sống sinh hoạt ở khu dân cư ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực, củng cố được niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp; đời sống đại bộ phận của cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt; tỷ lệ những hộ đói, nghèo ở địa phương so với những năm trước đã giảm đáng kể; công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách các thủ tục hành chính được triển khai và thực hiện tích cực.
* Đạt được các kết quả trên là nhờ các yếu tố thuận lợi sau:
Cấp ủy và chính quyền các cấp có sự chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, đã đề ra những chủ trương, giải pháp đúng đắn nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc mới nảy sịnh trong nhân dân;
Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Trình độ dân trí của nhân dân ngày càng được nâng cao đã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình.
b) Tồn tại:
Một số đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức vẫn chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và các biện pháp tổ chức công tác Dân vận của cơ quan, đơn vị mình, nên quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác này còn nặng về hành chính, xem nhẹ việc vận động thuyết phục. Vì vậy chất lượng, hiệu quả của công tác này vẫn còn những hạn chế.
Việc triển khai học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách có liên quan đến công tác dân vận của các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị còn chậm; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết ở một số nơi làm chưa tốt, còn biểu hiện làm lướt hoặc làm ghép với các nội dung khác dẫn đến tính hiệu quả chưa cao.
Một số đơn vị chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện các dự án về phát triển kinh tế xã hội ở địa phương như: lĩnh vực xây dựng cơ bản, các công trình giao thông, cầu đường, các chính sách an sinh xã hội... thiếu sự giám sát của nhân dân, làm cho chất lượng các công trình thấp, kéo dài thời gian thi công, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, làm cho lòng tin của nhân dân bị giảm sút.
Một số cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước còn có những biểu hiện vi phạm, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc, tình trạng cửa quyền, hách dịch với công dân vẫn chưa được chấm dứt, còn diễn ra tham nhũng, lãng phí tài sản của Nhà nước và của công dân.
Sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị có lúc chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ, việc duy trì công tác tiếp dân theo quy định tại một số cơ quan, đơn vị và địa phương đôi khi chưa thường xuyên; công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của chính quyền cấp trên và cấp dưới về nội dung công tác này đôi khi còn chậm, chưa kịp thời và thực hiện thiếu nghiêm túc.
* Nguyên nhân tồn tại:
Nhận thức về mục đích, yêu cầu và các giải pháp về công tác dân vận của một số cơ quan nhất là ở các đơn vị trong khối doanh nghiệp chưa thật sự đầy đủ và sâu sắc. Công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt và biện pháp tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa thường xuyên và sâu rộng, nên một số cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò và trách nhiệm về công tác dân vận ở cơ quan, đơn vị mình.
Công tác cải cách hành chính tuy đã đạt được một số kết quả bước đầu, song chưa thật sự đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc của tổ chức, công dân. Một số cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước còn có biểu hiện xa dân, vi phạm Quy chế dân chủ, gây mất lòng tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương.
2. Bài học kinh nghiệm.
   Nơi nào thường xuyên đặt vấn đề chỉ đạo thực hiện một cách đúng mức, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, có đánh giá, nhận xét và kiểm điểm nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và thành viên, thì nơi đó công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện có nề nếp, bảo đảm các nội dung quy định và đem lại hiệu quả thiết thực: an dân, kinh tế- xã hội phát triển, cơ quan hoàn thành nhiệm vụ, giảm khiếu nại, tố cáo, lòng tin của nhân dân ngày một nâng cao.
    Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phải có kế hoạch kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác vận động nhân dân triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, xem kết quả thực hiện công tác dân vận là một trong những nội dung quan trọng của việc đánh giá thi đua hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
     Nâng cao vai trò phối hợp giữa cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện công tác dân vận. Định kỳ 6 tháng, hằng năm, các cấp cần phải có sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị mình, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc tổ chức thực hiện, cá nhân hoặc tổ chức vi phạm quy chế phải được xử lý kịp thời để tạo niềm tin trong nhân dân.
            III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CHÍNH QUYỀN NĂM 2012
            1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 18/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận của chính quyền; Công văn số 42/TTg-TH ngày 07 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo công tác dân vận của chính quyền; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/04/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/09/1998 của Chính phủ về thực hiện QCDC trong cơ quan, đơn vị và Kế hoạch số 1709/KH-UBND ngày 17/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”. Các ngành, các cấp chính quyền bám sát nhiệm vụ chính trị đã được phân cấp, quản lý, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh đã đề ra, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nhân dân.
            2.  Các Sở, ban, ngành, chính quyền các cấp cần đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát, bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà cho nhân dân gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở theo hướng ngày càng sát dân, tôn trọng ý kiến của nhân dân với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, tạo điều kiện để nhân dân tham gia hoạt động kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân, tránh để tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.
3. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, nhất là ở cơ sở nhằm phát huy, đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền. Các cơ quan, đơn vị phải gắn công tác dân vận với thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, từng mặt công tác; gắn công tác dân vận với việc triển khai thực hiện các chương trình dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác cải cách hành chính.
            4. Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện về công tác dân vận, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và đưa nội dung này vào tiêu chí để xét tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và thi đua hằng năm.
            5. Tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh ngăn chặn các âm mưu bạo loạn của các thế lực thù địch, các vụ việc tiêu cực, các tệ nạn xã hội làm mất lòng tin của nhân dân, đồng thời phát động nhân dân tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Nâng cao phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý kịp thời, nghiêm túc những cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm.
            6. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và giám sát của các cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xem đây là một nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của cơ quan, tổ chức mình.
            7. Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã cần kết hợp công tác kiểm tra, thanh tra toàn diện các đề án về phát tiển kinh tế - xã hội gắn với việc kiểm tra thực hiện công tác dân vận của chính quyền.
Trên đây là kết quả triển khai thực hiện công tác Dân vận của chính quyền năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai báo cáo các cấp, các ngành theo dõi, chỉ đạo./.
 
                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                             CHỦ TỊCH
                                                                                        ( Đã ký)
                                                                           Phạm Thế Dũng
UBND tỉnh

Bản đồ hành chính

Thông tin thời tiết (24-06-2017)

Khu vực phía Đông Bắc tỉnh( Huyện KBang) Mây thay đổi.Ngày trời nắng , chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió: Tây Nam cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ: 23-320C
Khu vực phía Đông tỉnh(Mang Giang, ĐakPơ, Kông Chro & TX An Khê) Mây thay đổi.Ngày trời nắng , chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió: Tây Nam cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ: 23-320C
Khu vực phía Đông Nam tỉnh (Phú Thiện, AyunPa, Ia Pa & KrôngPa) Mây thay đổi.Ngày trời nắng , chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió: Tây Nam cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ: 23-320C
Khu vực phía Tây Nam tỉnh(Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh) Mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào & dông vài nơi. Gió: Tây Nam cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ: 20-320C
Khu vực phía Tây Bắc (ChưPah, IaGrai, ĐakĐoa) Mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào & dông vài nơi. Gió: Tây Nam cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ: 20-320C
Khu vực TP. Pleiku Mây thay đổi, đêm không mưa.Ngày trời nắng . Gió: Tây Nam cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ: 20-320C