English Chủ Nhật, 02-08-2015, 19:10 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 13875976
Đang online: 31

Văn bản quy phạm pháp luật (971 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
101/2015/NQ-HĐND17/07/2015 Nghị quyết về tình hình thực hiện công tác 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2015
215/2015/QĐ-UBND13/07/2015 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn xét công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai” ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014 QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
314/2015/QĐ-UBND26/06/2015 Ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Gia Lai
413/2015/QĐ-UBND17/06/2015 V/v bổ sung giá đất vào bảng giá các loại đất UBND tỉnh đã ban hành theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019
512/2015/QĐ-UBND24/04/2015 Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
611/2015/QĐ-UBND21/04/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai
710/2015/QĐ-UBND16/03/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
807/2015/QĐ-UBND12/02/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Gia Lai
908/2015/QĐ-UBND12/02/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
1009/2014/QĐ-UBND12/02/2015 Về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
1106/2015/QĐ-UBND02/02/2015 V/v sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh
1205/2015/QĐ-UBND28/01/2015  Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
1304/2015/QĐ-UBND22/01/2015 Sửa đổi Điểm c Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí, phương án thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
1403/2015/QĐ-UBND21/01/2015 Về việc quy định mức chi đối với một số nội dung chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai
1502/2015/QĐ-UBND20/01/2015 Về việc quy định các định mức hỗ trợ cho các hoạt động về phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh Gia Lai
1601/2015/QĐ-UBND14/01/2015 Về việc phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Gia Lai đến năm 2025
1725/2014/QĐ-UBND30/12/2014 V/v ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)
1826/2014/QĐ-UBND30/12/2014 V/v ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)
1927/2014/QD-UBND30/12/2014 V/v ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)
2028/2014/QĐ-UBND30/12/2014 V/v ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)
12345678910...
Bản đồ hành chính

Thông tin thời tiết (02-08-2015)

Khu vực phía Đông Bắc tỉnh( Huyện KBang) Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Ngày trời nắng. Gió: Tây Nam cấp 2.Nhiệt độ từ: 21-320C
Khu vực phía Đông tỉnh(Mang Giang, ĐakPơ, KongChro & TX An Khê) Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Ngày trời nắng. Gió: Tây Nam cấp 2.Nhiệt độ từ: 21-320C
Khu vực phía Đông Nam tỉnh (Phú Thiện, AyunPa, Ia Pa & KrôngPa) Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Ngày trời nắng. Gió: Tây Nam cấp 2.Nhiệt độ từ: 22-330C
Khu vực phía Tây Nam tỉnh(Chư Prong, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh) Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Ngày trời nắng gián đoạn. Gió: Tây Nam cấp 2– cấp 3.Nhiệt độ từ: 20-280C
Khu vực phía Tây Bắc (ChưPah, IaGrai, ĐakĐoa) Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Ngày trời nắng gián đoạn. Gió: Tây Nam cấp 2– cấp 3.Nhiệt độ từ: 20-280C
Khu vực TP. Pleiku Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Ngày trời nắng gián đoạn. Gió: Tây Nam cấp 2– cấp 3.Nhiệt độ từ: 20-270C