Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY DỊCH VỤ GIA LAI

Tên đơn vị: Công ty lữ hành
Tên tiếng Anh: Service Company
Tên viết tắt: SC
Địa chỉ: Phan Đình Phùng - TP.Pleiku- Gia Lai
Số điện thoại: 029 - 034 - 8008
Fax: 039 - 890 - 2007
Email: sc@gmail.com.vn
Mô tả:

nothing​