Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thành phố Pleiku

- Lượt truy cập: 6159

  Bản đồ thành phố Pleiku

THÀNH PHỐ PLEIKU
Diện tích: 261,99 Km2.
Dân số:    201.914 người (số liệu thống kê năm 2008).
Vị trí địa lý:
- Bắc giáp: huyện Chư Păh.
- Nam giáp: huyện Chư Prông.

 

- Đông giáp: huyện Đăk Đoa.
- Tây giáp: huyện Ia Grai.
Đ