Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết
1 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (Mới) Lĩnh Vực Dược, Mỹ Phẩm Sở Y tế
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (Mới) Lĩnh Vực Dược, Mỹ Phẩm Sở Y tế
3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (Mới) Lĩnh Vực Dược, Mỹ Phẩm Sở Y tế
4 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT (Mới) Lĩnh Vực Dược, Mỹ Phẩm Sở Y tế
5 Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược (Mới) Lĩnh Vực Dược, Mỹ Phẩm Sở Y tế
6 Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối có kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc chứa tiền chất; (Mới) Lĩnh Vực Dược, Mỹ Phẩm Sở Y tế
7 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Mới) Lĩnh Vực Dược, Mỹ Phẩm Sở Y tế
8 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong (Mới) Lĩnh Vực Dược, Mỹ Phẩm Sở Y tế
9 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, có chứa tiền chất không vì mục đích thương mại; (Mới) Lĩnh Vực Dược, Mỹ Phẩm Sở Y tế
10 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại (Mới) Lĩnh Vực Dược, Mỹ Phẩm Sở Y tế
11 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên l (Mới) Lĩnh Vực Dược, Mỹ Phẩm Sở Y tế
12 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất; (Mới) Lĩnh Vực Dược, Mỹ Phẩm Sở Y tế
13 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc. (Mới) Lĩnh Vực Dược, Mỹ Phẩm Sở Y tế
14 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT (Mới) Lĩnh Vực Dược, Mỹ Phẩm Sở Y tế
15 Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược (Mới) Lĩnh Vực Dược, Mỹ Phẩm Sở Y tế
16 Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc chứa tiền chất; (Mới) Lĩnh Vực Dược, Mỹ Phẩm Sở Y tế
17 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. (Mới) Lĩnh Vực Dược, Mỹ Phẩm Sở Y tế
18 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, (Mới) Lĩnh Vực Dược, Mỹ Phẩm Sở Y tế
19 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, Lĩnh Vực Dược, Mỹ Phẩm Sở Y tế
20 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ có kinh doanh thuốc chất gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất; Lĩnh Vực Dược, Mỹ Phẩm Sở Y tế
21 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ có kinh doanh thuốc chất gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất; Lĩnh Vực Dược, Mỹ Phẩm Thanh tra tỉnh
22 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Lĩnh Vực Dược, Mỹ Phẩm Sở Y tế
23 Thủ tục Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao th Sở Giao thông Vận tải
24 Thủ tục dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận Sở Giao thông Vận tải
25 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
  • 1 - 25
  • Lượt truy cập: 6608550

    Đang truy cập: 40

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh