Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết
1 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
2 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
3 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
4 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
5 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
6 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
7 Sửa lỗi sai sót, trong hợp đồng, giao dịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
8 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
9 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
10 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
11 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
12 Cấp bản sao từ sổ gốc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
13 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam. Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
14 Khám sức khỏe định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
15 Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Phụ lục số I nhưng mắc một hoặc một số bệnh, tật quy định tại Phụ lục số II Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
16 Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Phụ lục số I. Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
17 Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
18 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
19 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
20 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón) Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
21 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón) Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
22 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào được phép cư trú tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào Sở Tư pháp
23 Thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp
24 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp
25 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp
  • 1 - 25
  • Lượt truy cập: 6266526

    Đang truy cập: 11

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 92/GP-TTĐT cấp ngày 29/6/2012 Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh