Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Thủ tục hành chính cấp huyện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết
1 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
3 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
5 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
6 Thay đổi thông tin Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
7 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
8 Mua hóa đơn lẻ Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
9 Mua quyển hóa đơn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
10 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
11 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
12 Quyết định tiêu hủy tài sản công Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
13 Quyết định thanh lý tài sản công Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
14 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
15 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
16 Quyết định bán tài sản công Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
17 Quyết định điều chuyển tài sản công Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
18 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
19 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
20 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
21 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
22 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
23 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
24 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
25 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
  • 1 - 25
  • Lượt truy cập: 7071976

    Đang truy cập: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh