Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Thủ tục hành chính cấp huyện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết
1 Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
2 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thaỵ đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
3 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
4 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
5 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
6 Thủ tục phục hồi danh dự Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
7 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Lĩnh vực dân tộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
8 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Lĩnh vực dân tộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
9 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
11 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
12 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
13 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
14 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
15 Sửa lỗi sai sót, trong hợp đồng, giao dịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
16 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
17 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
18 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
19 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
20 Cấp bản sao từ sổ gốc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
21 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
22 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
23 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
24 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi h Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
25 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
  • 1 - 25
  • Lượt truy cập: 6336857

    Đang truy cập: 19

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 92/GP-TTĐT cấp ngày 29/6/2012 Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh