Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bảng giá đất
 • Bảng giá đất năm 2018 Ngày đăng: 12/03/2018 ​Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh

 • Bảng giá đất năm 2017 Ngày đăng: 01/03/2017

 • Bảng giá đất năm 2016 Ngày đăng: 28/11/2016 Quy định hệ số điều chính giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

 • Bảng giá Đất năm 2015 Ngày đăng: 09/01/2015 ​BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI TỈNH GIA LAI - NĂM 2015 Bao gồm quyết định về việc ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố Pleiku

 • Bảng giá Đất năm 2014 Ngày đăng: 11/08/2014 ​ Bảng giá Đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh gia lai ​

 • Bảng giá Đất năm 2013 Ngày đăng: 16/01/2013 ​ Bảng giá Đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh gia lai

 • Bảng giá đất năm 2012 Ngày đăng: 14/02/2012 ​Bao gồm quyết định về việc ban hành, bảng giá đất trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố Pleiku

 • Bảng giá đất năm 2011 Ngày đăng: 14/02/2012 ​BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI TỈNH GIA LAI - NĂM 2011 Bao gồm quyết định về việc ban hành, bảng giá đất trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố Pleiku  

 • Bảng giá đất năm 2010 Ngày đăng: 14/02/2012 ​ ​BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI TỈNH GIA LAI - NĂM 2010 Bao gồm quyết định về việc ban hành, bảng giá đất trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố Pleiku    

 • Bảng giá đất năm 2009 Ngày đăng: 14/02/2012 ​BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI TỈNH GIA LAI - NĂM 2009 Bao gồm quyết định về việc ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố Pleiku  

 • 1 - 10
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 92/GP-TTĐT cấp ngày 29/6/2012 Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh