Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

53 dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018

Ngày đăng: 21-01-2018, 03:00 - Lượt truy cập: 498
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 766/QĐ-UBND về công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018.

Mai Đào