Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông tin dự án

Phê duyệt điều chỉnh các tiểu dự án cơ sở hạ tầng đầu tư hỗ trợ cho tổ chức nông dân/Hợp tác xã thuộc dự án Chuyển dổi nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai (đợt 1)

Tên dự án Phê duyệt điều chỉnh các tiểu dự án cơ sở hạ tầng đầu tư hỗ trợ cho tổ chức nông dân/Hợp tác xã thuộc dự án Chuyển dổi nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai (đợt 1)
Mục Tiêu ​ đầu tư hỗ trợ cho tổ chức nông dân/Hợp tác xã thuộc dự án Chuyển dổi nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực Xây dựng
Quyết định
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh