Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Thủ tục hành chính

Đình chỉ hoạt động trường mầm non

Thẩm quyền giải quyết:
Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực:
Lĩnh vực thống kê:
Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước​

Trình tự thực hiện:

 - Uỷ ban nhân dân cấp xã lập biên bản gửi phòng giáo dục và đào tạo về việc nhà trường, nhà trẻ vi phạm quy định.

- Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định. Quyết định đình chỉ hoạt động của nhà trường, nhà trẻ phải được công bố công khai.

 

Thành phần hồ sơ:
Thời hạn giải quyết:

Chưa có quy định cụ thể.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không​

Lệ phí:

Không​

Kết quả thực hiện:

Quyết định hành chính​

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định đình chỉ hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp xã, huyện.
- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo.​

Đối tượng thực hiện:

- Cá nhân
- Tổ chức​

Yêu cầu hoặc điều kiện:

Không​

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ Quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành “Điều lệ trường Mầm non”.
- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động
trường mầm non tư thục”​

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh