Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 02/7-06/7/2018

Ngày đăng: 09-07-2018, 11:00 - Lượt truy cập: 202

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 02/7-06/7/2018.


1.     Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh

Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, phòng, chống, xử lý khai thác khoáng sản (KTKS) trái phép trên địa bàn tỉnh. Ngày 03/7/2018, UBND tỉnh  ban hành Công văn số 1434/UBND-CNXD yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đột xuất tại những địa bàn thường xảy ra tình trạng KTKS trái phép. Xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm, gắn với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với người vi phạm không có công ăn việc làm, KTKS để làm nghề mưu sinh về lâu dài chấm dứt tình trạng này. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch bảo vệ tài nguyên chưa khai thác tại địa phương gắn với phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết dịnh số 85/QĐ-UBND ngày 05/3/2018. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và Quy chế phối hợp trong công tác quản lý quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Trường hợp địa phương nào để xảy ra tình trạng KTKS trái phép kéo dài hoặc không ngăn chặn kịp thời thì Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

           2.     Chấn chỉnh hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính

UBND tỉnh mới ban hành Công văn số 1452/UBND-NC chỉ đạo về chấn chỉnh hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện các chỉ số liên quan đến CCHC. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu trên cơ sở các báo cáo đánh giá của Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đề ra các giải pháp hiệu quả để chấn chỉnh, khắc phục ngay các hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC tại đơn vị, địa phương. Đối với kiến nghị của các đơn vị được kiểm tra công tác CCHC, các sở, ngành được UBND tỉnh giao chủ trì, thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, giải quyết báo cáo kết quả về Sở Nội vụ để thông báo cho các đơn vị, địa phương biết. Nội dung nào thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh thì kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Nội dung nào thuộc thẩm quyền, trách nhiệm xử lý của chính cơ quan, đơn vị sử dụng, quản lý, vận hành các phần mềm phục vụ CCHC hoặc giải quyết TTHC thì phải chỉ rõ để các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng trách nhiệm được giao. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nội vụ thông báo cụ thể, chi tiết những hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC năm 2017-2018 tại từng sở, ngành, địa phương (kể cả UBND cấp xã) để người đứng đầu sở, ngành, địa phương nhận thức đúng thực trạng công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị và có giải pháp chỉ đạo, điều hành công tác CCHC thực sự hiệu quả, góp phần cải thiện các Chỉ số liên quan CCHC của tỉnh. Bên cạnh đó, không trình UBND tỉnh xem xét, khen thưởng, đề nghị khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân liên quan đến những hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC, cải cách TTHC. Ngoài ta, tăng cường phát huy vai trò tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biệnp háp đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chính sách tinh giản biên chế.

           3. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Để đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn  mới (NTM) trên địa bàn tỉnh. Ngày 06/7/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1464/UBND-NL yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018. Trong đó, đối với nguồn vốn đầu tư, yêu cầu các Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành tất cả các thủ tục đầu tư dự án, tiến hành các thủ tục tạm ứng vốn theo đúng quy định. Khi thực hiện có khối lượng phải khẩn trương nghiệm thu giai đoạn, tiến hành làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, đảm bảo hoàn thành sớm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao năm 2018. Chỉ đạo đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng, chủ động tháo gỡ khó, vướng mắc thuộc thẩm quyền, đảm bảo tiến độ thi công công trình. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị thi công không đáp ứng được yêu cầu trong quá trình triển khai thi công, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chủ động kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch vốn Chương trình. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn chương trình. Đối với nguồn vốn sự nghiệp, khẩn trương làm việc vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã ký cam kết tham gia các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân vốn trên địa bàn quản lý. Về xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2019 trở đi, đối với vốn đầu tư phát tiển, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn UBND các địa phương chỉ đạo UBND cấp xã căn cứ Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, huyện, xã để dự kiến danh mục các dự án, công trình sẽ đầu tư trong năm kế hoạch liền kề; tiến hành họp dân để thống nhất mức đóng góp của dân, các nội dung triển khai và đề xuất danh mục các dự án theo đúng trình tự ưu tiên, hoàn thành các thủ tục đầu tư đúng thời gian yêu cầu xây dựng cơ bản. Đối với kinh phí sự nghiệp, căn cứ vào các nội dung được hỗ trợ quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành của tỉnh đăng ký nhu cầu kinnh phí thực hiện trong năm gửi về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trước tháng 10 năm trước liền kề để tổng hợp, xây dựng phương án phân bổ kinh phí kịp thời trình UBND tỉnh ban hành khi có vốn./.


Ngọc Chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh