Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 19/11-23/11

Ngày đăng: 26-11-2018, 11:00 - Lượt truy cập: 305

​​Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ rừng; Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; khẩn trương triển khai công tác ứng phó Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão; bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2018-2021,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 19/11-23/11/2018.


1.     Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ rừng

Để tăng cường các biện pháp chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR), hạn chế đến mức thấp nhất các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trong thời gian đến. Ngày 21/11/2018, UBND tỉnh ban hành công văn số 2643/UBND-NL yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác QLBVR. Trong đó, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn kiểm tra liên ngành, các đơn vị chủ rừng tăng cường tuần tra, kiểm soát lâm sản ở những điểm nóng về phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, đặc biệt là các huyện biên giới, vùng giáp ranh với các tỉnh bạn; kiên quyết không để xảy ra các “điểm nóng" về QLBVR. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm lâm, tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất hoạt động công vụ đối với công chức kiểm lâm; xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, thiếu trách nhiệm, vi phạm tác phong, lề lối làm việc, không hoàn thành nhiệm vụ. UBND các địa phương có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan chức năng và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền về các điển hình tốt thực hiện nghiêm túc công tác QLBVR; tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát các tụ điểm phá rừng; điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật; công khai kết quả xử lý để toàn xã hội tham gia giám sát. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác QLBVR ở địa phương. Bộ Chỉ huy Quân dự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý; kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác QLBVR ở khu vực biên giới; có kế hoạch, phương án đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, nhập khẩu gỗ trái phép; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các địa phương huy động lực lượng của đơn vị mình tích cực tham gia công tác QLBVR trên địa bàn. Công an tỉnh tăng cường hỗ trợ, chỉ đạo Công an các địa phương điều tra, công khai kết quả và đề xuất xử lý nghiêm các vụ phá rừng, chống người thi hành công vụ xảy ra trong thời gian qua. UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị chủ rừng tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích rừng giao; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và tổ chức, đoàn thể, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; kiểm tra, đôn đốc các hộ dân, cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng thực hiện tốt cam kết bảo vệ rừng; tổ chức tuần tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật ngay tận gốc; theo dõi, cập nhật diễn biến tài nguyên rừng trên lâm phần được giao. Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng, trên lâm phần được giao quản lý.

2.     Khẩn trương triển khai công tác ứng phó Áp thấp nhiệt đới

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công điện số 14/CĐ-UBND chỉ đạo về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo, Sở Nông ngiệp và PTNT tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian mưa, lũ ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh để tham mưu, đề xuất kịp thời cho UBND tỉnh chỉ đạo ứng phó với bão lũ. Hướng dẫn chính quyền địa phương, các chủ đập thủy lợi vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, không để gây lũ nhân tạo do xả lũ hồ chứa thủy lợi, triển khai các biện pháp bảo vệ hồ đập và công trình thủy lợi. Đồng thời chỉ đạo các chủ hồ thủy lợi có kế hoạch vận hành hồ chứa hợp lý đảm bảo đủ nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp cho mùa khô năm 2018-2019. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động bố trí, huy động lực lượng, phương tiện cần thiết cho từng vùng, từng địa bàn để tham gia ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp về mưa lũ, lũ quét, sạt lỡ đất đá để cứu cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ địa phương khắc phục thiệt hại, đảm bảo vai trò chủ lực của lực lượng vũ trang trong công tác này. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố cần theo dõi chặt chẽ diễn biến Áp thấp nhiệt đới, tổ chức trực ban Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN cấp huyện 24/24 giờ để nắm bắt thông tin, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND cấp xã triển khai công tác ứng phó với mưa lũ, ngập lũ, lũ cô lập, lũ quét, sạt lở đất đá với mọi tình huống. Bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại những khu vực có nguy co ngập lũ, lũ cô lập, sạt lở đất, các tuyến đường giao thông bị ngập lũ, sạt lở khi có mưa lũ xảy ra trên địa bàn. Chủ động phối hợp với chủ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn để triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với lũ, lụt, cho vùng hạ du đập các hồ chứa trên địa bàn. UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện theo dõi chặt chẽ diễn biến Áp thấp nhiệt đới, bố trí lực lượng trực ban 24/24 trong thời gian xảy ra mưa lũ tại công trình, thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhằm phát hiện sớm những nguy cơ mất an toàn của các công trình. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành hồ chứa, phương án bảo vệ đập, phương án phòng, chống lụt bão và bảo vệ an toàn hồ đập trong mùa lũ, phương án phòng chống lũ cho vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra, rà soát và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, hậu cần đảm bảo phương châm “4 tại chỗ" để phục vụ công tác đảm bảo an toàn đập, vùng hạ du đập trong mùa mưa lũ năm 2018. Ngoài ra, phối hợp với chính quyền địa phương thông báo kịp thời việc xả lũ hồ chứa thủy lợi, thủy điện đến nhân dân vùng hạ du đập để chủ động phòng tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân khi xả lũ hồ chứa.

3.     Bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư

Ngày 21/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 526/QĐ-UBND về bổ sung dự án Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, địa điểm tại các khoảnh 1,2, 3, 4- tiểu khu 449; khoảnh 2-tiểu khu 448B, xã Ayun; khoảnh 3- tiểu khu 497B1, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021. Theo đó, dự án quy mô dự kiến khoảng 210 ha, vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở danh mục dự án kêu gọi đầu tư bổ sung được phê duyệt, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổng hợp các thông tin của dự án để cung cấp cho các nhà đầu tư.

4.     Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND về Quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, Quy định này, quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đại lý Internet, điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; điểm truy cập Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh. Quyết định này cũng quy định rõ các đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử được phép hoạt động từ 8 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút hàng ngày. UBND các huyện các huyện, thị xã, thành phố chủ trì việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo thẩm quyền. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/12/2018 và thay thế Quyết định 28/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh​

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh