Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Chú trọng đến phát triển đối tượng BHXH, BHTN, BHYT

Ngày đăng: 14-08-2017, 10:00 - Lượt truy cập: 204
(GLO)- Tính đến ngày 31-7-2017, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 79.834 người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), đạt 94,74% kế hoạch năm, chiếm 9,11% lực lượng lao động (LLLĐ); có 65.140 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt 95,58% kế hoạch năm, chiếm 7,44% LLLĐ; có 1.236.784 người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 103,3% kế hoạch năm, chiếm 85,90% dân số.


  Bảo hiểm Xã hội Gia Lai chi trả trên 1.000 tỷ đồng.
Bảo hiểm Xã hội Gia Lai chi trả trên 1.000 tỷ đồng.

 

Từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng. Cán bộ, viên chức thuộc Phòng Khai thác và thu hồi nợ-cán bộ, viên chức chuyên quản thu của BHXH huyện, thị xã, thành phố phải chủ động đến từng đơn vị, doanh nghiệp. Nhất là các đơn vị, doanh nghiệp mới thành lập để hướng dẫn lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp cùng người lao động tham gia BHXH, BHTN và BHYT. Nhằm đảm bảo cho đơn vị, doanh nghiệp và người lao động tham gia BHXH tránh những rủi ro không may gặp phải, như: khi người lao động tham gia BHXH bắt buộc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh dài ngày, thai sản… đơn vị, doanh nghiệp không phải tốn chi phí cho người lao động...

Bảo hiểm Xã hội tỉnh chung tay với chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017. Theo đó, BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo từ nguồn kết dư quỹ BHYT năm 2015 để hỗ trợ các đối tượng tham gia BHYT tại 23 xã chương trình xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí trên 85% dân số tham gia BHYT.
    
Hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT tại 222 xã, phường, thị trấn ở 17 huyện, thị xã, thành phố và đại lý Bưu điện thực hiện thu BHXH, BHYTtrên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện để được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng từ ngày 1-1-2018 theo Nghị định 134/2015/NĐ-CP; tham gia BHYT hộ gia đình để được giảm mức đóng BHYT khi tham gia cả hộ gia đình và được quỹ BHYT chi trả nếu bị ốm đau bệnh tật đi khám-chữa bệnh theo chế độ BHYT.

Bảo hiểm Xã hội Gia Lai chi trả trên 1.000 tỷ đồng.

 

Từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng. Cán bộ, viên chức thuộc Phòng Khai thác và thu hồi nợ-cán bộ, viên chức chuyên quản thu của BHXH huyện, thị xã, thành phố phải chủ động đến từng đơn vị, doanh nghiệp. Nhất là các đơn vị, doanh nghiệp mới thành lập để hướng dẫn lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp cùng người lao động tham gia BHXH, BHTN và BHYT. Nhằm đảm bảo cho đơn vị, doanh nghiệp và người lao động tham gia BHXH tránh những rủi ro không may gặp phải, như: khi người lao động tham gia BHXH bắt buộc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh dài ngày, thai sản… đơn vị, doanh nghiệp không phải tốn chi phí cho người lao động...

Bảo hiểm Xã hội tỉnh chung tay với chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017. Theo đó, BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo từ nguồn kết dư quỹ BHYT năm 2015 để hỗ trợ các đối tượng tham gia BHYT tại 23 xã chương trình xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí trên 85% dân số tham gia BHYT.
    
Hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT tại 222 xã, phường, thị trấn ở 17 huyện, thị xã, thành phố và đại lý Bưu điện thực hiện thu BHXH, BHYTtrên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện để được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng từ ngày 1-1-2018 theo Nghị định 134/2015/NĐ-CP; tham gia BHYT hộ gia đình để được giảm mức đóng BHYT khi tham gia cả hộ gia đình và được quỹ BHYT chi trả nếu bị ốm đau bệnh tật đi khám-chữa bệnh theo chế độ BHYT.

Lê Quốc Khánh

Bảo hiểm Xã hội Gia Lai chi trả trên 1.000 tỷ đồng.

 

Từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng. Cán bộ, viên chức thuộc Phòng Khai thác và thu hồi nợ-cán bộ, viên chức chuyên quản thu của BHXH huyện, thị xã, thành phố phải chủ động đến từng đơn vị, doanh nghiệp. Nhất là các đơn vị, doanh nghiệp mới thành lập để hướng dẫn lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp cùng người lao động tham gia BHXH, BHTN và BHYT. Nhằm đảm bảo cho đơn vị, doanh nghiệp và người lao động tham gia BHXH tránh những rủi ro không may gặp phải, như: khi người lao động tham gia BHXH bắt buộc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh dài ngày, thai sản… đơn vị, doanh nghiệp không phải tốn chi phí cho người lao động...

Bảo hiểm Xã hội tỉnh chung tay với chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017. Theo đó, BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo từ nguồn kết dư quỹ BHYT năm 2015 để hỗ trợ các đối tượng tham gia BHYT tại 23 xã chương trình xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí trên 85% dân số tham gia BHYT.
    
Hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT tại 222 xã, phường, thị trấn ở 17 huyện, thị xã, thành phố và đại lý Bưu điện thực hiện thu BHXH, BHYTtrên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện để được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng từ ngày 1-1-2018 theo Nghị định 134/2015/NĐ-CP; tham gia BHYT hộ gia đình để được giảm mức đóng BHYT khi tham gia cả hộ gia đình và được quỹ BHYT chi trả nếu bị ốm đau bệnh tật đi khám-chữa bệnh theo chế độ BHYT.

Lê Quốc Khánh

Bảo hiểm Xã hội Gia Lai chi trả trên 1.000 tỷ đồng.

 

Từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng. Cán bộ, viên chức thuộc Phòng Khai thác và thu hồi nợ-cán bộ, viên chức chuyên quản thu của BHXH huyện, thị xã, thành phố phải chủ động đến từng đơn vị, doanh nghiệp. Nhất là các đơn vị, doanh nghiệp mới thành lập để hướng dẫn lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp cùng người lao động tham gia BHXH, BHTN và BHYT. Nhằm đảm bảo cho đơn vị, doanh nghiệp và người lao động tham gia BHXH tránh những rủi ro không may gặp phải, như: khi người lao động tham gia BHXH bắt buộc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh dài ngày, thai sản… đơn vị, doanh nghiệp không phải tốn chi phí cho người lao động...

Bảo hiểm Xã hội tỉnh chung tay với chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017. Theo đó, BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo từ nguồn kết dư quỹ BHYT năm 2015 để hỗ trợ các đối tượng tham gia BHYT tại 23 xã chương trình xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí trên 85% dân số tham gia BHYT.
    
Hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT tại 222 xã, phường, thị trấn ở 17 huyện, thị xã, thành phố và đại lý Bưu điện thực hiện thu BHXH, BHYTtrên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện để được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng từ ngày 1-1-2018 theo Nghị định 134/2015/NĐ-CP; tham gia BHYT hộ gia đình để được giảm mức đóng BHYT khi tham gia cả hộ gia đình và được quỹ BHYT chi trả nếu bị ốm đau bệnh tật đi khám-chữa bệnh theo chế độ BHYT.

Lê Quốc Khánh

Lê Quốc Khánh-GLO

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh