Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Ngày đăng: 10-09-2018, 10:00 - Lượt truy cập: 759

Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Ngày 05/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1951/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến tất cả các công chức, viên chức thuộc ngành, địa phương để thống nhất triển khai thực hiện.


VBDT.png

Ảnh minh họa

Đồng thời, thực hiện việc gửi, nhận tất cả các văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của đơn vị, địa phương qua hệ thống  quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai (trừ các văn bảm ở chế độ mật và các văn bản khác theo quy định). Tất cả các văn bản điện tử phải được ký chữ ký số để đảm bảo giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy. Bên cạnh đó, tất cả các văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước phải được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản điều hành, trừ các trường hợp đã được quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg. Hạn chế phát hành văn bản giấy song song với văn bản điện tử; trừ trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu lưu trữ đặc thù của cơ quan nhận. Đối với các sở, ban, ngành khi thực hiện quan hệ công tác thông qua các TTHC đều phải thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, không thực hiện việc giao dịch trực tiếp nếu đã đủ điều kiện thực hiện qua mạng. Tổ chức quản lý, định kỳ sao lưu văn bản điện tử tại đơn vị, địa phương; đảm bảo hệ thống máy chủ được cập nhật thường xuyên phần mềm chống virus và được kết nối vào mạng diện rộng (WAN) của tỉnh. Thực hiện việc quản lý, sử dụng tốt thiết bị ký chữ ký số do Sở Thông tin và Truyền thông đã cung cấp.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục cập nhật kịp thời mã định danh cho các cơ quan, đơn vị theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông để thống nhất quản lý và công khai sử dụng trên phạm vi toàn quốc. Hằng năm, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát hệ thống quản lý văn bản và điều hành để tham mưu UBND tỉnh đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, giải pháp kết nối, liên thông giữa Trục liên thông văn bản của tỉnh với Trục liên thông văn bản quốc gia; tham mưu các giải pháp kỹ thuật nhằm tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát trong gửi, nhận văn bản điện tử để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nội vụ hướng dẫn công tác lưu trữ hồ sơ khi triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết đinhh số 28/2018/QĐ-TTg. ​

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh