Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Ngành Tổ chức-Xây dựng Đảng: Tích cực tham mưu xây dựng hệ thống chính trị

Ngày đăng: 09-10-2018, 09:00 - Lượt truy cập: 152
​(GLO)- Những năm qua, ngành Tổ chức-Xây dựng Đảng tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, Thường trực và Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.Xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, những năm qua, ngành đã thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, Thường trực và Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, đề ra chỉ tiêu cụ thể để các cấp ủy cơ sở có kế hoạch tạo nguồn phát triển Đảng bảo đảm kế hoạch chung của tỉnh. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được chú trọng. Trong 3 năm gần đây, toàn tỉnh đã kết nạp được 3.248 đảng viên là người dân tộc thiểu số, nâng số đảng viên dân tộc thiểu số trong toàn Đảng bộ tỉnh lên hơn 13.000 người. Thời gian qua, toàn tỉnh còn có hơn 800 quần chúng là người có đạo được các Đảng bộ trực thuộc tỉnh xem xét kết nạp vào Đảng.
  Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: T.N
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: T.N
 
Riêng 9 tháng năm 2018, Đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.461 đảng viên mới, trong đó đảng viên nữ chiếm tỷ lệ hơn 44,2%, dân tộc thiểu số 32,1%, trong độ tuổi Đoàn gần 69%, người có đạo chiếm 4,18%... Đến nay, Đảng bộ tỉnh có hơn 56.000 đảng viên; 2.154 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, trong đó có 1.141 chi bộ có chi ủy… 
Ông Huỳnh Quang Thái-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy-cho biết: “Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội theo Hướng dẫn 04-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Trong năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 120-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý, đảm bảo giảm tối thiểu 10% tổng biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước”.
Cũng theo ông Huỳnh Quang Thái, các địa phương đã tích cực thực hiện chủ trương sắp xếp Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị. Đến nay, đã có 11 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc sắp xếp này. Về thực hiện chủ trương Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ, đến nay có 9/17 huyện, thị xã đã thực hiện.
Mặt khác, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trực tiếp nghiên cứu, xây dựng, đưa ra giải pháp và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Quy định số 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tham mưu nhận xét đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cũng như triển khai việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên. 
Trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật
Trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật
Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành Tổ chức-Xây dựng Đảng tỉnh cũng đã quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch cán bộ; hàng năm đều rà soát bổ sung quy hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương làm cơ sở để bổ sung nguồn quy hoạch các cấp, thực hiện đúng cơ cấu 3 độ tuổi đảm bảo tính kế thừa. Tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021-2026 theo tinh thần Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Qua đó, cấp ủy cấp tỉnh đã quy hoạch Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 113 đồng chí, cấp huyện gồm 1.256 đồng chí và cấp xã là 3.709 đồng chí. Bên cạnh đó, ngành hướng dẫn các cấp ủy cấp trên cơ sở và các sở, ban ngành, đoàn thể chấn chỉnh nghiêm túc việc thực hiện bổ nhiệm lại cán bộ.
Về một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tổ chức-Xây dựng Đảng tỉnh thời gian tới, ông Nguyễn Văn Quân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy-nhấn mạnh: Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, tham mưu cho cấp ủy triển khai các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, phấn đấu đến hết năm 2020 tỷ lệ trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên đạt 70%; duy trì 100% thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ; trên 65% chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan tham mưu của cấp ủy chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.​

Thanh Nhật​​-GLO

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh