Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án: Nhà máy xử lý thác thải

Ngày đăng: 24-09-2018, 03:00 - Lượt truy cập: 183

​Đính kèm văn bản tại đây:

973 QĐ CT.signed.pdf

UBND tỉnh