Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác quản lý và giảng dạy bậc học phổ thông, năm học 2010 - 2011

Ngày đăng: 07-12-2016, 09:59 - Lượt truy cập: 3296

​​                  


UBND huyện Krông Pa                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số          /TB-GD&ĐT            
                                                                                          Krông Pa, ngày     tháng 12 năm 2010

                          THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung.
1. Tên cơ quan, đơn vị: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.
- Địa chỉ: Số 47 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại/Fax: ĐT: 059.3853150; Fax: 059.3853.150
2. Tên dự án: Gói thầu cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác quản lý và giảng dạy bậc học phổ thông, năm học 2010 - 2011
     3. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.
4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác quản lý và giảng dạy bậc học phổ thông, năm học 2010 – 2011
B. Nội dung thông báo mời thầu
- Tên bên mời thầu: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.
- Tên gói thầu: Gói thầu cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác quản lý và giảng dạy bậc học phổ thông, năm học 2010 - 2011
- Nguồn vốn: Sự nghiệp Giáo dục năm 2010.
- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước)
Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ yêu cầu với giá (không hoàn lại) là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn), tại Phòng Giáo dục – Đào tạo Huyện Krôngpa (địa chỉ: 47 Trần Hưng Đạo - TT.Phú Túc – Huyện Krôngpa – Gia Lai).
- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8 giờ 30 phút ngày 13 tháng 12 năm 2010 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính).
- Địa chỉ phát hành: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.
- Địa chỉ: Số 47 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
- Điện thoại/Fax: ĐT: 059.3853150; Fax: 059.3853.150
- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 8 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2010 tại địa chỉ trên. Các nhà thầu có thể gửi hồ sơ CHCT bằng cách gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax. HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 40 phút ngày 17 tháng 12 năm 2010 tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai.
Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa, Gia Lai kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐK tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                                       PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
Nơi nhận:                                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG
- Như kính gửi;
- Lưu VT.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh