Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Tăng hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại một số thửa đất khu quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 11-10-2018, 10:00 - Lượt truy cập: 386

​Đính kèm nội dung văn bản tại đây:

475 QĐ UBND.signed.pdf

UBND tỉnh