Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của nông dân

Ngày đăng: 11-10-2018, 08:00 - Lượt truy cập: 99

(GLO)- Thực hiện cuộc vận động “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có  70 xã NTM; 3 địa phương cấp huyện đạt chuẩn NTM và không còn xã đạt dưới 7 tiêu chí. Phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 40 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên trên 90%...​ 
Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19-7-2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) “Về xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Gia Lai đến năm 2020”, Quyết định 12/QĐ-UBND ngày 6-1-2011 của UBND tỉnh “Về ban hành hướng dẫn xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2020”, trong 5 năm (2013-2018), UBND tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều nội dung quan trọng.
 
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền phối hợp với các cấp Hội Nông dân quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Kết luận số 61-KL/TW ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng vềđđề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16-4-2009 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM”, Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 6-4-2010 của Thủ tướng Chính phủ “Về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020”, Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”, Chương trình số 47-CTr/TU ngày 27-10-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) “Về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 19-7-2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  “Về xây dựng NTM tỉnh Gia Lai đến năm 2020”, Quyết định 12/QĐ-UBND ngày 6-1-2011 của UBND tỉnh “Về ban hành hướng dẫn xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2020”. 
 
Hướng dẫn Hội Nông dân cấp xã thực hiện 5 nội dung về vai trò chủ thể của nông dân cấp xã trong xây dựng NTM, gồm: tham gia ý kiến vào đề án xây dựng NTM và bản đồ án quy hoạch NTM cấp xã; tham gia lựa chọn những công việc ưu tiên thiết thực với nhu cầu của người dân và phù hợp với khả năng, điều kiện của địa phương; quyết định mức độ đóng góp trong xây dựng các công trình công cộng của thôn, xã; cử đại diện (ban giám sát) để tham gia quản lý và giám sát các công trình xây dựng của xã; tổ chức quản lý, vận hành và bảo dưỡng các công trình sau khi hoàn thành.
 
 Làm đường giao thông nông thôn ở huyện Kông Chro. Ảnh: Đ.T
Làm đường giao thông nông thôn ở huyện Kông Chro. Ảnh: Đức Thụy
 
 
Qua đó, thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, xây dựng NTM, đô thị văn minh,  nông dân trong tỉnh đã đóng góp được 4.000 tỷ đồng, hiến 7.710 m2 đất xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đóng góp 13.765 ngày công lao động; làm mới, sửa chữa 98,5 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa, sửa chữa 76,7 km kênh mương; cải tạo, kiên cố hóa 15 cầu, cống; tham gia 5.161 ngày công giúp đỡ 1.761 gia đình hội viên nghèo, xóa 251 nhà tạm. Tổ chức 461 lớp tập huấn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương; kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cà phê; xây dựng mô hình tưới nước tiết kiệm cho nông dân. Hội đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện mô hình “Bò lai, dê Bách Thảo và bời lời đỏ” với kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng. Chỉ đạo xây dựng 69 mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, 3 mô hình “Thu gom, xử lý chất thải nông thôn”, 1 Câu lạc bộ “Khoa học kỹ thuật nông dân”; chương trình “Đàn dê thoát nghèo”; “Xây nhà cho hộ  nghèo”; “Cánh đồng lớn”; Mô hình trồng rau công nghệ cao và  “Điểm sáng vùng biên”.
 
Xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh với số tiền trên 21 tỷ đồng cho 4.097 lượt hội viên nông dân vay; xây dựng 66 mô hình trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả; tổ chức 2.142 buổi tuyên truyền về kinh tế tập thể cho 128.520 lượt hội viên, nông dân; 10 lớp tập huấn kiến thức về kinh tế tập thể cho 700 cán bộ Hội. Tham gia vận động phát triển 156 hợp tác xã, 719 tổ hợp tác, 779 nhóm cùng sở thích. Tổ chức dạy nghề cho 4.485 hội viên, nông dân. Vận động được 300 triệu đồng xây dựng 6 căn nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở và sửa chữa 112 căn nhà cho nông dân nghèo. Trong 5 năm qua, nhiều gương nông dân tiêu biểu của tỉnh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh nông dân tiêu biểu toàn quốc như các ông: Tào Văn Lang, Đào Tiến Tình (huyện Chư Sê), Ngô Văn Tiên, Y Nhứi (huyện Đak Đoa). Các ông: Đỗ Đức Quang, Đỗ Đức Sáng (phường Trà Bá, TP. Pleiku) đạt giải nhì cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” với đề tài cải tiến máy thu hoạch cà phê.
 
Thời gian tới, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng NTM tỉnh Gia Lai đến năm 2020, UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh sẽ phối hợp triển khai một số nội dung trọng tâm sau: tiếp tục phối hợp tổ chức vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM; chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
 
Nông dân trên địa bàn tỉnh cơ giới hóa sản xuất nhằm nâng cao năng suất, tăng thu nhập. Ảnh: internet
Nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cơ giới hóa sản xuất nhằm nâng cao năng suất, tăng thu nhập. (Ảnh: internet)
 
Tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân động viên bà con nông dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện cuộc vận động “Gia Lai chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 70 xã NTM; 3 địa phương cấp huyện đạt chuẩn NTM và không còn xã đạt dưới 7 tiêu chí. Phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 40 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo từ 7% trở xuống; tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên trên 90%; mỗi xã ít nhất có 1 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.
 
Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe bà con nông dân các dân tộc trong tỉnh; cảm ơn bà con trong những năm qua luôn đoàn kết, nỗ lực phát triển nông nghiệp, góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Mong rằng, thời gian tới, bà con tiếp tục đoàn kết, cùng chính quyền khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. 
 

Võ Ngọc Thành Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh