Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Xây dựng NTM, góp phần tích cực chăm lo đời sống cho người ND(*)

Ngày đăng: 12-10-2018, 09:00 - Lượt truy cập: 115
(GLO)- Lời Tòa soạn: Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2018-2023), đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh-có bài phát biểu quan trọng. Báo Gia Lai Điện tử xin trích đăng bài phát biểu này.

Ảnh: Đức Thụy
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại đại hội. Ảnh: Đức Thụy
 
...Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2018-2023) là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, hội viên Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023). Tại đại hội này, tôi thông báo tới toàn thể đại hội về một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh thời gian qua, nhất là năm 2017, đó là: Các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức cao so với kế hoạch đề ra; kinh tế tỉnh nhà tiếp tục tăng trưởng khá; năm 2017, GRDP của tỉnh tăng 8,42%, duy trì đà tăng trưởng cao, tạo điều kiện thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt nhiều kết quả tích cực; đến nay, toàn tỉnh có 49 xã đạt 19 tiêu chí, được công nhận đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 41,58 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 13,55%. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đạt được những kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của Đảng bộ tỉnh, còn có phần đóng góp không nhỏ của giai cấp nông dân trong tỉnh, là lực lượng đông đảo nhất, chiếm hơn 70% dân số của tỉnh.
Qua nghe dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VII trình đại hội, có thể khẳng định rằng, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Các phong trào của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã từng bước đi vào cuộc sống, được đông đảo hội viên, nông dân nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng NTM, trọng tâm là “Phong trào nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”. Hội cũng thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sâu sát, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của hội viên, nông dân; qua đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất; thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng nếp sống văn minh. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên trong Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức kinh tế-xã hội khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn lực; tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất, ngày càng chủ động tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nổi bật là việc phối hợp với chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tích của cán bộ, hội viên, nông dân và các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh ta cũng còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại mà các đồng chí đã thẳng thắn đánh giá, đó là: Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, thiếu thốn; năng suất lao động và chất lượng, hiệu quả nông nghiệp trong đồng bào dân tộc thiểu số còn quá thấp. Chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh về đất đai, về khí hậu, thổ nhưỡng đối với cây-con trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...
Trước những tồn tại nêu trên, trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân tỉnh phải tư duy, trăn trở, tham mưu cho các cấp chính quyền và hệ thống chính trị các cấp vào cuộc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; đồng thời phân tích nguyên nhân cũng như những bài học kinh nghiệm. Đề nghị đại hội thảo luận nghiêm túc, đề xuất các giải pháp sớm khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Các cấp Hội Nông dân cần bám sát các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy và chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để cụ thể hóa, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời, trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 trình bày tại đại hội, đặc biệt là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp lớn, tôi nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để đại hội tập trung thảo luận, quyết định.