Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Kế hoạch đấu thầu

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư phát triển giống cây trồng- vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai- Đợt 1, Hợp phần 1: Đầu tư phát triển giống cây trồng- vật nuôi

Tên dự án Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư phát triển giống cây trồng- vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai- Đợt 1, Hợp phần 1: Đầu tư phát triển giống cây trồng- vật nuôi
Thời gian thực hiện 06-09-2018
Quyết định
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh