Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại hội nghị trực tuyến về phòng, chống dịch covid-19 (họp ngày 19/3/2020)

Ngày đăng: 23-03-2020, 02:41 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

​Đính kèm tại đây 16_TB_UBND tinh Gia Lai.signed.pdf