Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 và treo cờ Tổ quốc

Ngày đăng: 27-12-2021, 07:51 - Người đăng: Tran Thi Ngoc Minh

Đính kèm tại đây 

22 TB UBND.pdf