Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Nguyên tắc áp dụng chính sách hỗ trợ đầu tư

Ngày đăng: 23-05-2016, 11:00 - Lượt truy cập: 1659

Căn cứ Điều 8, Quyết định số 26 /2016/QĐ-UBND, ngày 23/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về nguyên tắc áp dụng chính sách hỗ trợ đầu tư như sau:


1. Nhà đầu tư được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quy định này khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có dự án đầu tư thuộc ngành, nghề hỗ trợ đầu tư tại Điều 4 Quy định này;

b) Thực hiện các nội dung tại Điều 2 Quy định này.

2. Mỗi dự án đầu tư chỉ được hưởng 01 lần các chính sách hỗ trợ đầu tư theo Quy định này. 

3. Trường hợp cùng một thời điểm, dự án đủ điều kiện để hưởng nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư khác nhau, nhà đầu tư được lựa chọn mức hỗ trợ cao nhất.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc