Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 25/11-29/11/2019

Ngày đăng: 04-12-2019, 02:00 - Lượt truy cập: 184

Thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2020; tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; tuyên truyền chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; công bố danh mục thủ tục hành chính mới và chỉnh sửa bổ sung một số thủ tục… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND  tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 25/11-29/11/2019.​1.     Thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2020

Thực hiện Công văn số 46-CV/Đ-HCTĐ ngày 24/10/2019 của Đảng Đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2020; Hướng dẫn số 331/HD-TUHCTĐ ngày 23/10/2019 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về hướng dẫn triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Canh Tý 2020; Công văn số 2834-CV/TU ngày 06/11/2019 của Tỉnh ủy về việc chỉ đạo triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Nhằm góp phần chăm lo đời sống cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh nhất là người nghèo, nạn nhân chất độc da cam trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý. Ngày 26/11/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 2653/UBND-KGVX “Về việc phối hợp thực hiện Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2020, qua đó giao cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm triển khai thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Chữ thập đỏ các cấp nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ hoạt động nhân đạo tại địa phương theo tinh thần Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"; tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức Phong trào đạt hiệu quả. Kiểm tra giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Phong trào trên địa bàn tỉnh. Động viên các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ nguồn lực đồng hành với địa phương thực hiện Phong trào.

     Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Phong trào; phản ánh kịp thời kết quả của Phong trào, biểu dương những mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2020 tại địa phương.

2.     Tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-BCĐASEAN ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Thông tin tuyên truyền ASEAN về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020; Công văn số 03/BTTTT-BCĐASEAN ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Thông tin tuyên truyền ASEAN về triển khai Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020. Ngày 26/11/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có công văn số 2655/UBND-KGVX ban hành kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Mục đích của kế hoạch triển khai một cách mạnh mẽ, thể hiện dòng chảy chính của công tác hội nhập ASEAN, góp phần nâng cao nhận thức người dân, tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội và sự ủng hộ của người dân và dư luận cho năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân trong xã hội hiểu rõ và khai thác tối đa các lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN đem lại, cũng như đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Chia sẽ dữ liệu, ấn phẩm truyền thông, quảng bá về tỉnh Gia Lai đối với các dự án đầu tư, giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản của tỉnh; khai thác kho dữ liệu chung tuyên truyền về ASEAN qua Cổng thông tin ASEAN Việt Nam

Chủ đề tuyên truyền của ASEAN 2019: “Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững" (Chủ đề do Thái Lan lựa chọn – với tư cách là nước Chủ tịch ASEAN năm 2019 do đó cần tập trung tuyên truyền về chủ đề này); Chủ đề tuyên truyền của ASEAN 2020: Sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau khi Việt Nam lựa chọn (vì ASEAN 2020 Việt Nam sẽ là nước Chủ tịch). Nội dung của kế hoạch tuyên truyền nêu cao vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN nhân dịp kỷ niệm tròn 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020; các thành tựu mà ASEAN đạt được trong quá trình hình thành và phát triển; sự phát triển và hợp tác của các lĩnh vực khác thuộc 03 Trụ cột Cộng đồng ASEAN. Duy trì việc tuyên truyền các hoạt động chính thức của ASEAN trong năm 2019 và 2020. Tăng cường tuyên truyền về Quan hệ đối tác ASEAN - Nhật Bản, các lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai bên (vì từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2021, Việt Nam đảm nhận vai trò là nước điều phối Quan hệ Đối tác ASEAN - Nhật Bản). Nâng cao nhận thức, hiểu biết cho giới trẻ, người dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về Cộng đồng ASEAN và sự tham gia của Việt Nam, các thách thức, cơ hội, lợi ích mà Cộng đồng ASEAN mang lại. Từ đó có những ý tưởng, hành động, kế hoạch cụ thể để cùng với cả nước tham gia đóng góp cho quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Quảng bá, giới thiệu về con người, cơ hội kinh doanh, đầu tư, du lịch, những tiềm năng, thế mạnh hợp tác... của tỉnh Gia Lai đến các nước thành viên ASEAN và các đối tác của ASEAN. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các cam kết trong ASEAN đến các hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về các lĩnh vực thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, lĩnh vực thương mại dịch vụ, đầu tư, kinh doanh, thuận lợi hóa thương mại và các lĩnh vực mới như: Thương mại điện tử, sáng tạo, chuỗi cung ứng giá trị khu vực, cơ chế hải quan một cửa ASEAN, dịch chuyển lao động, cơ hội việc làm...

Đối tượng của kế hoạch tuyên truyền đó là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; các tầng lớp nhân dân, trong đó ưu tiên đối tượng tuyên truyền là các hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp và thanh thiếu niên. Phối hợp cùng các bộ, ngành, các cơ quan báo chí trung ương tiếp sóng, phát sóng, khai thác, đăng tải tin, bài, phóng sự, video về ASEAN trên các phương tiện truyền thông trên địa bàn tỉnh (các cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương...).

Thông qua kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ và các cơ quan có liên quan tăng cường chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về ASEAN theo nội dung Kế hoạch này. Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Thông tin tuyên truyền ASEAN theo quy định. Sở Ngoại vụ chủ động cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh hợp tác của tỉnh, tăng cường ký kết hợp tác hữu nghị giữa các địa phương trong khu vực. Đẩy mạnh tuyên truyền, thường xuyên cập nhật thông tin về ASEAN trên Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ và cung cấp cho Cổng thông tin điện tử của tỉnh, chú trọng đưa tin về các dự án hợp tác, liên kết vùng, giao lưu Nhân dân... trong khuôn khổ ASEAN nhằm giới thiệu về các lợi ích của Cộng đồng ASEAN đem lại cho người dân, đặc biệt là các doanh nghiệp và cách thức khai thác tối đa các lợi ích này. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên.

3.     Tuyên truyền chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Nhằm góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách và kết quả thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai. Ngày 26/11/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 2658/UBND-KGVX Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 17/8/2019 của Thủ tướng CP về việc Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Qua đó Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền Quyết định Triển khai thực hiện Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy Gia Lai về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 – 2020. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hàng năm về triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Sở Tài chính bố trí kinh phí hàng năm cho việc triển khai thực hiện Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành để phục vụ công tác tuyên truyền, chuyển tải thông tin về triển khai thực hiện công tác phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đến các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đối với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần cung cấp thông tin về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách cho các cơ quan báo chí, truyền thông; Đăng tải nội dung liên quan đến phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; Chỉ đạo, định hướng các đơn vị chức năng trực thuộc; hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương để phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức và người dân.

4.     Công bố danh mục thủ tục hành chính mới và chỉnh sửa bổ sung một số thủ tục.

Trong tuần qua Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 về việc công bố Danh mục gồm 07 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT. Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 21 thủ tục hành chính mới và 01 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố. Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày ký./.


Ngọc Chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh