Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10/2019 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11/2019

Ngày đăng: 07-11-2019, 09:00 - Lượt truy cập: 786

A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2019:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH:

Trong tháng 10/2019, đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các công tác trọng tâm sau:

- Chuẩn bị chu đáo các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11.

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 phục vụ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

- Đôn đốc triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới huyện điểm Kbang. Tập trung xử lý, không để lây lan dịch tả lợn Châu Phi, sâu keo mùa thu gây hại cây ngô, bệnh khảm lá virus cây sắn,...; kịp thời hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại. Tăng cường quản lý bảo vệ rừng, truy quét lâm tặc; đôn đốc triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2019. Triển khai các thủ tục xây dựng vùng tưới công trình thủy lợi Ia Mơr. Xây dựng đề án thực hiện Nghị quyết về bảo tồn và phát triển cây dược liệu và hoàn chỉnh Nghị quyết về phát triển rau, hoa, quả trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 5.

- Đôn đốc quyết liệt tiến độ thu ngân sách nhà nước, tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2019; công tác giải phóng mặt bằng các dự án trong điểm; hoàn thành thủ tục các dự án khởi công mới năm 2020; tập trung xử lý các vướng mắc đối với các dự án kêu gọi đầu tư; đôn đốc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Triển khai mô hình hợp tác xã kiểu mới, nông hội.  

- Tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, chương trình phát triển du lịch. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 3 tại tỉnh, sự kiện “Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ" năm 2019 tại tỉnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III - năm 2019, các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập đô thị Pleiku (03/12/1929-03/12/2019).

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp theo quy định của Trung ương và Tỉnh ủy. Xây dựng tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025.

- Tăng cường các giải pháp đảm bảo quốc phòng - an ninh, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội.

- Làm việc với các đoàn công tác của các bộ, ngành trung ương. Tham dự các hội nghị, hội nghị trực tuyến do Chính phủ và các bộ, ngành trung ương tổ chức. Trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết các vấn đề đột xuất phát sinh và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

II. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG THÁNG 10/2019:

1. Về lĩnh vực kinh tế:

1.1. Nông lâm nghiệp: 

- Kết thúc vụ mùa năm 2019, toàn tỉnh gieo trồng được 225.320 ha cây trồng các loại, đạt 107,6% kế hoạch, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng được theo dõi thường xuyên và phòng trừ kịp thời, nhất là bệnh khảm lá virus hại sắn và sâu keo mùa thu trên ngô.

- Về tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi: Tính đến ngày 31/10/2019, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra tại 3.322 hộ, 389 thôn, 105 xã, phường, thị trấn của 15 huyện, thị xã, thành phố (Kông Chro và Đak Pơ chưa phát sinh bệnh); với 29.680 con mắc bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1.485,14 tấn. Đã có 67 xã, phường, thị trấn của 15 huyện, thị xã, thành phố dịch bệnh đã qua 30 ngày và đã được công bố hết dịch. UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các biện pháp phòng, ngăn chặn dịch bệnh, kịp thời hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi và người tham gia chống dịch.

- Các địa phương, đơn vị đã trồng được 4.268 ha rừng, đạt 85,1% kế hoạch (trong đó trồng rừng phòng hộ 314 ha, trồng rừng sản xuất 3.095 ha, trồng cây phân tán 859 ha). Trong tháng đã phát hiện 52 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tính chung 10 tháng phát hiện 476 vụ, giảm 44 vụ so với cùng kỳ; đã xử lý hành chính 374 vụ, hình sự 33 vụ; tịch thu 803,3 m3 gỗ các loại và 142 phương tiện; thu nộp ngân sách gần 8,3 tỷ đồng. Bán đấu giá 1.251,8 m3/1.682,3 m3 gỗ tịch thu với số tiền là hơn 5,3 tỷ đồng.

1.2. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Thành phố Pleiku được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020. Hoàn thiện Đề án đầu tư nguồn lực phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững cho các thôn, làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025 định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, làng khu vực biên giới xây dựng nông thôn mới. Triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh, hiện nay tỉnh đang xem xét công nhận 27 sản phẩm OCOP (trong đó có 07 sản phẩm 3 sao, 20 sản phẩm 4 sao).

Triển khai thực hiện Quyết định số 1385/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đề án đầu tư nguồn lực phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững cho các thôn, làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025 định hướng đến năm 2030

1.3. Công nghiệp: Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) 10 tháng đầu năm ước tăng 7,91% so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 5,86%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,15%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 0,25%; công nghiệp cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,66%. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 10 ước thực hiện 2.050 tỷ đồng, tính chung 10 tháng đạt 17.072 tỷ đồng, bằng 80,83% kế hoạch, tăng 8,5% so với cùng kỳ.

1.4. Đầu tư - Xây dựng: Công tác quản lý kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo tích cực; UBND tỉnh đã trực tiếp giải quyết các vướng mắc hàng tuần và đã làm việc với các chủ đầu tư, các địa phương chậm tiến độ. Vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là 3.312,526 tỷ đồng. Tính đến 20/10/2019, khối lượng thực hiện đạt 1.967,4 tỷ đồng, bằng 59,3% kế hoạch, giải ngân đạt 2.010,7 tỷ đồng bằng 60,07% kế hoạch. UBND tỉnh đã chỉ đạo kiểm điểm một số sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư chậm triển khai thực hiện.

1.5. Thương mại - xuất nhập khẩu:

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10 ước đạt 7.108,6 tỷ đồng, tăng 4,76% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng ước đạt 56.608 tỷ đồng, bằng 82,88% kế hoạch, tăng 15,81% so cùng kỳ.

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,29% so với tháng 9, tăng 1,37% so với cùng kỳ, tăng 0,63% so với cuối năm 2018.

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 ước đạt 41,75 triệu USD, tính chung 10 tháng đạt 405 triệu USD, bằng 81% kế hoạch, tăng 4,52% so với cùng kỳ. Tuy giá các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực như cà phê, cao su, tiêu hạt... giảm so với cùng kỳ, nhưng kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ổn định do việc gia tăng xuất khẩu ở một số mặt hàng như hoa quả tươi, nước ép hoa quả, trái cây đóng hộp, hạt điều nhân, tinh bột sắn...

- Kim ngạch nhập khẩu tháng 10 ước đạt 5,1 triệu USD, tính chung 10 tháng đạt 75,1 triệu USD, bằng 83,44% kế hoạch, giảm 19,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh chủ yếu tập trung vào mặt hàng gỗ xẻ, sắn lát...

1.6. Tài chính - Ngân hàng:

a) Tài chính:

- Thu ngân sách trên địa bàn tháng 10 đạt 523 tỷ đồng, tính chung 10 tháng đạt 3.830 tỷ đồng, bằng 85,04% dự toán trung ương giao, bằng 78,08% dự toán HĐND tỉnh giao (bằng 76,6% kế hoạch phấn đấu), tăng 1,89% so với cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách địa phương tháng 10 đạt 1.001,8 tỷ đồng, tính chung 10 tháng đạt 10.020 tỷ đồng, bằng 81,57% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 17,95% so với cùng kỳ.

b) Ngân hàng: Ngành ngân hàng tiếp tục triển khai cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tưới tiết kiệm nước, tái canh cà phê... Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến cuối tháng 10/2019 ước đạt 35.300 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cuối năm 2018; tổng dư nợ cho vay 89.900 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cuối năm 2018 (nguồn vốn tín dụng 5.000 tỷ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dư nợ đạt 21,1 tỷ đồng với 955 khách hàng); tuy nhiên, nợ xấu chiếm 3,67% tổng dư nợ, tăng 1,96% so với cuối năm 2018.

1.7. Giao thông vận tải: Kiểm tra điều kiện hoạt động của xe ô tô đưa đón học sinh trên địa bàn, qua đó đã kịp thời xử lý, chấn chỉnh, nhắc nhở đối với các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác kiểm tra thiết bị giám sát hành trình đối với phương tiện vận tải. Thường xuyên tuần tra kiểm soát, kiểm tra tải trọng phương tiện. Thực hiện đúng kế hoạch công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý chất lượng công trình. Phối hợp xử lý sự cố Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê Doanh thu vận tải 10 tháng đầu năm ước đạt 4.682 tỷ đồng, bằng 82,13% so với kế hoạch, tăng 12,12% so với cùng kỳ.

1.8. Tài nguyên và môi trường: Tập trung xây dựng Bảng giá đất của tỉnh giai đoạn 2020-2024 và kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Đã giao đất cho 10 tổ chức với tổng diện tích 236,19 ha; cho 05 tổ chức thuê đất với tổng diện tích 21,16 ha. Cấp 04 giấy phép thăm dò khoáng sản; 01 giấy phép khai thác khoáng sản; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho 06 doanh nghiệp. Cấp 01 giấy phép thăm dò nước dưới đất, 02 giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 01 dự án. Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh.

 1.9. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp:

- Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục chuyển biến tích cực; tăng cường mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của người dân và doanh nghiệp. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chuyển giao Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ UBND cấp huyện sang Bưu điện huyện.

- Trong tháng 10 có 90 doanh nghiệp và 45 chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập mới, tổng vốn đăng ký 505 tỷ đồng. Tính chung 10 tháng có 700 doanh nghiệp (tăng 16,27% so với cùng kỳ) và 320 chi nhánh thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 4.770 tỷ đồng (tăng 28,6%); xử lý giải thể 86 doanh nghiệp (tăng 7,5%); có 135 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (tăng 21,8%), 102 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại (tăng 27,5%).

- Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát, thực hiện các dự án trên địa bàn. Trong 10 tháng đầu năm có 32 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký 2.339 tỷ đồng.

- Trong 10 tháng đầu năm đã thành lập mới 46 hợp tác xã, 01 liên hiệp hợp tác xã, củng cố hoạt động 01 hợp tác xã và giải thể 10 hợp tác xã. Toàn tỉnh hiện có 244 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, 01 Liên hiệp hợp tác xã. Tập trung triển khai thực hiện các mô hình hợp tác xã kiểu mới, nông hội trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị tổ chức Diễn đàn tháo gỡ khó khăn và kết nối cung cầu cho hợp tác xã.

2. Về văn hoá - xã hội:

2.1. Giáo dục- Đào tạo: Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020. Tổ chức kiểm tra hoạt động chuyên môn đầu năm học đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên, trung học phổ thông; công tác tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và lớp 1. Tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh. Đôn đốc việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2019.

2.2. Y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình: Tình hình dịch bệnh ổn định, Không ghi nhận trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như viêm não virus, bạch hầu, uốn ván sơ sinh, Cúm A, MERS-CoV, Zika; số ca mắc sốt xuất huyết, sốt rét giảm so với tháng trước. Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số được triển khai đúng tiến độ.

Trong tháng có 178.217 lượt người đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế (điều trị nội trú 17.512 lượt người); khám giám định y khoa cho 2.138 người, giám định pháp y 28 trường hợp; khám sức khỏe sinh sản cho 306 lượt người. Qua kiểm nghiệm 164 mẫu thuốc, không phát hiện mẫu kém chất lượng.

2.3. Văn hoá - Thể thao - Du lịch:

- Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá dân tộc được chú trọng. Trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Quần thể di tích Tây Sơn thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt. tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia giải Vô địch môn Bóng bàn, Cầu lông, Cử tạ, Cờ vua, Boccia người khuyết tật toàn quốc năm 2019 tại thành phố Thái Nguyên (đạt 02 HCB); giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2019 tại tỉnh Lâm Đồng (đạt 01 HCB, 01 HCĐ); phối hợp tổ chức thành công vòng chung kết giải Bóng đá U.21 quốc gia.

- Hoạt động quảng bá xúc tiến, liên kết phát triển du lịch được chú trọng. Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức về công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; ngày hội “hoa muồng vàng năm 2019" tại Chư Prông; lễ hội “dâu da đỏ" tại An Khê; xét chọn các tác phẩm tham gia thi Slogan và Logo du lịch tỉnh Gia Lai. Hoạt động kinh doanh du lịch 10 tháng đầu năm tăng trưởng khá, tổng lượt khách du lịch ước đạt 593.000 lượt, tăng 23% so với cùng kỳ (có 12.000 lượt khách quốc tế, tăng 10,8%); doanh thu ước đạt 285 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

2.4. Thông tin - truyền thông - Phát thanh truyền hình:

- Hoạt động của cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thư điện tử công vụ, các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị hoạt động ổn định. Cơ sở hạ tầng, các thiết bị thuộc mạng lưới bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định.

- Các cơ quan báo chí địa phương, báo chí thường trú đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phản ánh kịp thời các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các hoạt động nổi bật. Báo Gia Lai phát hành 27 kỳ với 249.500 tờ. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phát thanh 1.131,5 giờ (trong đó tiếng Bahnar và tiếng Jrai 37,5 giờ), truyền hình 3.510,5 giờ (trong đó tiếng Bahnar và tiếng Jrai 62 giờ).

2.5. Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Trong tháng đã tư vấn việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động cho 2.363 lượt người, có 168 người được kết nối việc làm. Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019, tính đến cuối tháng 10 đã tuyển sinh và đào tạo được 2.278 lao động, đạt 82,69% kế hoạch.

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước cho đối tượng thụ hưởng. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giảm nghèo năm 2019. Tổ chức Kiểm tra, giám sát công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 tại các địa phương. 

- 10 tháng đầu năm đã thực hiện chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 2.035,7 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Thu bảo hiểm các loại 1.922,2 tỷ đồng, tăng 11,2%. Toàn tỉnh hiện có 81.338 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 10% lực lượng lao động (có 3.564 người tham gia BHXH tự nguyện); 63.382 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 7,8% lực lượng lao động; 1.335.869 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 88% dân số của tỉnh. Nợ đọng các loại bảo hiểm 64,5 tỷ đồng, chiếm 2,7% tổng số phải thu.

2.6. Khoa học và Công nghệ: Tăng cường công tác quản lý, triển khai các đề tài, dự án cấp tỉnh, các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi theo đúng nội dung và mục tiêu đã được duyệt. Triển khai lập thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chanh dây và cad phê của tỉnh. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho 20 nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ; cấp 01 giấy phép về tiến hành công việc bức xạ; kiểm định, hiệu chuẩn 208 phương tiện đo; thử nghiệm 95 mẫu sản phẩm (bao gồm 1.322 chỉ tiêu); hướng dẫn 01 hợp tác xã đăng ký mã số mã vạch. Phối hợp chuẩn bị các nội dung tổ chức chuỗi sự kiện “Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ" và Hội nghị “Ứng dụng chuyển giao công nghệ năm 2019".

2.7. Công tác dân tộc, tôn giáo:

- Các chương trình, chính sách dân tộc được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời. Triển khai hỗ trợ các mặt hàng chính sách thuộc nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019. Đôn đốc các địa phương tập trung triển khai thi công các công trình thuộc Chương trình 135. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số". Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III - năm 2019.

- Các địa phương đã tạo điều kiện và giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của tổ chức và cá nhân tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

2.8. Công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục được chú trọng trong việc tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Phối hợp chặt chẽ trong phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tích cực phối hợp trong cải cách hành chính; đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công để tạo chuyển biến mạnh từ tỉnh đến xã. Thúc đẩy các hoạt động an sinh xã hội, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường và tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

3. Lĩnh vực nội chính:

3.1. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, quốc phòng, quân sự địa phương:

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định; các lực lượng chức năng duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra canh gác bảo đảm an toàn, tăng cường bám địa bàn, nắm dân và phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thực hiện các biện pháp công tác bảo vệ biên giới, ngăn chặn vượt biên, quản lý tạm trú tại khu vực biên giới; gọi hỏi, răn đe các đối tượng liên quan hoạt động Fulro, “Tin lành Đê ga", tà đạo “Hà Mòn"; bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

​3.3. Công tác nội vụ: Chỉ đạo tiếp tục triển khai sáp nhập các thôn, làng, tổ dân phố, sắp xếp bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp theo quy định của Trung ương và Tỉnh ủy. Hoàn chỉnh đề án sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Thực hiện đúng quy định, kịp thời công tác quản lý nhà nước về chính quyền địa phương, công tác cán bộ, quản lý tuyển dụng công chức viên chức, chính sách đối với cán bộ công chức như quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, nâng lương, chuyển nâng ngạch, kỷ luật,... Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

3.4. Công tác tư pháp: Việc tuyên truyền, triển khai các văn bản pháp luật mới được thực hiện kịp thời. Trong tháng đã thẩm định, góp ý 34 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; xác minh 837 hồ sơ, cấp 945 phiếu lý lịch tư pháp; thực hiện trợ giúp pháp lý 45 vụ việc. Các tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng 7.443 việc. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh đã đấu giá thành 03 vụ, giá trị trên 39 tỷ đồng.

3.5. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng:

- Triển khai 47 cuộc thanh tra về quản lý, sử dụng ngân sách, quản lý bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp, việc mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh và thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại 53 đơn vị, đã kết thúc 07 cuộc, phát hiện 02 đơn vị sai phạm, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 415 triệu đồng. Công tác giám sát, xử lý sau thanh tra được thực hiện theo quy định, đã thu hồi vào tài khoản tạm giữ 161 triệu đồng.

- Trong tháng các ngành, các cấp đã tiếp 271 lượt công dân (tiếp thường xuyên 120 lượt; Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND các cấp tiếp công dân định kỳ 151 lượt). Tiếp nhận 03 đơn khiếu nại, tố cáo; tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết là 11 vụ (có 08 vụ tháng trước chuyển sang), đã xác minh, giải quyết 04 vụ. Ngoài ra các ngành, các cấp đã tiếp nhận và xử lý 191 đơn kiến nghị.

3.6. Ngoại vụ: Tiếp tục tăng cường kết nối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế. Trong tháng 10 có 12 đoàn với 31 lượt khách nước ngoài đến thăm, làm việc với tỉnh. UBND tỉnh cho phép 04 đoàn gồm 19 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài.

B. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 11/2019:

Trong tháng 11/2019 và các tháng tiếp theo, yêu cầu các ngành, các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện các công việc sau:

I/ Công tác chỉ đạo, điều hành:

1. Tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 phục vụ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI. Hoàn thành đúng tiến độ các nội dung theo kế hoạch, chương trình làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

2. Rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng (dự ước) năm 2019; tập trung khắc phục các tồn tại, yếu kém, phát huy các yếu tố thuận lợi, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2019. Đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, chương trình làm việc năm 2020 của UBND tỉnh theo đúng chỉ đạo tại công văn số 2230/UBND-KTTH ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh (theo đó yêu cầu các sở, ngành báo cáo trước ngày 01/11/2019, các sở ngày tổng hợp báo cáo trước ngày 05/11/2019).

3. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động, quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, hiệu quả thực thi pháp luật và sự chỉ đạo, điều hành. Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

4. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 724/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công văn số 1490/UBND-NC ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 837/KH-UBND của UBND tỉnh về phong trào “Chống rác thải nhựa" trên địa bàn và kêu gọi các nhà hàng, cơ sở lưu trú không sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường, có khả năng tái chế, tái sử dụng. Triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân về sinh môi trường, làm đẹp đường phố.

5. Tổ công tác của UBND tỉnh tập trung theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục triển khai có hiệu quả việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động công tác đối ngoại nhân dân. Tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện sâu rộng, có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua.

7. Tập trung tổ chức tốt các sự kiện: Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ năm 2019, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III, Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 3, Diễn đàn tháo gỡ khó khăn và kết nối cung cầu cho hợp tác xã, Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

II/ Lĩnh vực kinh tế:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì, cùng các sở, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, danh mục dự án đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

- Triển khai xây kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính giai đoạn 2020-2022 theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

- Khẩn trương triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo đúng quy định và Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các kế hoạch, chương trình hành động, tiếp nhận và đưa các giống cây trồng mới có giá trị cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên vào sản xuất để tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; lựa chọn một số đề án trọng tâm, trọng điểm để thực hiện và nhân rộng. Tăng cường thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tích cực triển khai chương trình liên kết, kết nối giữa sản xuất - chế biến - kinh doanh. Triển khai kịp thời công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, sâu keo mùa thu, khảm lá sắn, không để lây lan.

- Bên cạnh việc hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị dịch tả lợn Châu Phi triển khai các giải pháp khôi phục sản xuất (khôi phục đàn, chăn nuôi tập trung, không thả rông). Đánh giá tình hình thiệt hại và kế hoạch bổ sung nguồn thịt heo và các loại thịt thay thế phụ vụ trong nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán.

- Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm Luật Lâm nghiệp. Triển khai quyết liệt các biện pháp để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch trồng rừng năm 2019.

3. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hoàn chỉnh hồ sơ xét, công nhận thị xã An Khê hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Tập trung triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2019 hoàn thành 14 xã đã đăng ký; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới huyện điểm Kbang. Triển khai thực hiện Quyết định số 1385/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đề án đầu tư nguồn lực phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững cho các thôn, làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025 định hướng đến năm 2030.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra quản lý, sử dụng về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường theo quy hoạc,h kế hoạch. Xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024. Hoàn thành đúng tiến độ dự án tổng thể xây dựng hệ thống dữ liệu hồ sơ địa chính và cơ sở quản lý đất đai tỉnh. Quản lý chặt chẽ đất đai, nhất là đất các công ty nông, lâm nghiệp; đất sau cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đất giao, cho thuê để triển khai các dự án. Sử dụng hợp lý tài nguyên nước. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

UBND thành phố Pleiku khẩn trương khắc phục các tồn tại, vi phạm theo kết luận số 2045/KL-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh.

5. Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương cùng với các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp, sớm đưa các nhà máy mới đi vào hoạt động. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục khởi công Khu công nghiệp Nam Pleiku và các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, nhất là các mặt hàng có lợi thế của tỉnh, tăng tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng qua chế biến, đảm bảo kim ngạch xuất khẩu đạt trên 500 triệu USD. Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

6. Các, sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của các chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29/10/2019 và của UBND tỉnh tại các công văn số 351/UBND-KTTH ngày 18/02/2019, 584/UBND-KTTH ngày 20/3/2019, 930/UBND-KTTH ngày 06/5/2019, 1527/UBND-KTTH ngày 9/7/2019, 1624/UBND-KTTH ngày 29/7/2019, 1876/UBND-KTTH ngày 27/8/2019, 107/TB-VP ngày 27/8/2019, 2082/UBND-KTTH ngày 20/9/2019 và 2358/UBND-KTTH ngày 23/10/2019 để đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân vốn đầu tư công; kiện toàn tổ chức bộ máy liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản; quy định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và người đứng đầu trong việc tháo gỡ vướng mắc về thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm như: Đường liên huyện Chư Păh - Ia Grai - Đức Cơ - Chư Prông, đường nội thị thành phố Pleiku, Kè suối Hội phú, Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun, hệ thống thủy lợi Hồ chứa nước Plei Thơ Ga, thủy lợi Hồ Tầu Dầu,... phấn đấu đến cuối năm giải ngân hết 100% vốn được giao.

7. Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước một cách chủ động, tích cực; xây dựng các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách năm 2019 đạt trên 5.000 tỷ đồng. Rà soát, điều chuyển các nhiệm vụ chi có khả năng không hoàn thành. Thu hồi kịp thời các khoản sai phạm phát hiện qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; có giải pháp giảm nợ đọng thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thu thuế, xử lý cán bộ sai phạm. Tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm chi, nhất là các khoản chi thường xuyên, các khoản chi liên quan đến mua sắm, tăng dần tỷ trọng cho đầu tư; gắn việc bố trí các dự án, nhiệm vụ chi với khả năng cân đối nguồn lực. Đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành.

Cục Thuế tỉnh củng cố, kiện toàn bộ máy sau khi sắp xếp các Chi cục Thuế.

8. Sở Giao thông vận tải nâng cao chất lượng công tác thẩm định, quản lý chất lượng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Tập trung vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn đường bộ. Phối hợp với các địa phương liên quan và chủ đầu tư chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện dự án Quốc lộ 19 và 25; xử lý sự cố Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê.

III/ Lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã:

1. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ, toàn diện kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh; Kế hoạch số 1512/KH-UBND ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Rà soát các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi và tập trung tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư. Đôn đốc các nhà đầu tư triển khai dự án đúng quy định.

- Thường xuyên rà soát, giải quyết hoặc đề xuất giải quyết các vướng mắc trong triển khai các dự án kêu gọi đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Triển khai bộ chỉ số DDCI.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Tổ chức đối thoại doanh nghiệp.

3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hình chính sau khi chuyển sang Bưu điện huyện để tiếp tục triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục triển khai việc thực hiện các chính sách tín dụng nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân, các chính sách ưu đãi về tái canh cây cà phê, tưới tiết kiệm nước, cho vay hỗ trợ nhà ở... Triển khai các giải pháp đơn giản hóa các thủ tục vay vốn, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh mức lãi suất phù hợp để người dân nghèo, nhất là người dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp cận, vay vốn; không để các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để cho vay với lãi suất cao.

5. Các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện các mô hình hợp tác xã kiểu mới, nông hội trên địa bàn tỉnh.

  IV/ Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương đổi mới của ngành. Tiếp tục tổ chức rà soát, sắp xếp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Trung ương, Tỉnh ủy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đông học sinh dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần 10 - năm 2019.

2. Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai tốt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, giám sát chặt chẽ tình hình sốt xuất huyết. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, cấp cứu; đặc biệt quan tâm đến công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết yếu, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ cho khám chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm. Nâng cao khả năng quản lý và xử lý chất thải y tế. Xử lý các tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2019.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, đảm bảo an sinh xã hội. Tổng hợp kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm, bên cạnh việc hỗ trợ xuất khẩu lao động, cần rà soát các đối tượng trốn đi lao động bất hợp pháp ở nước ngoài.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung quản lý tốt các hoạt dộng tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ thuật; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh quảng bá du lịch trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài tỉnh; tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch. Tổ chức các hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh năm 2019 theo kế hoạch.

5. Sở Khoa học và Công nghệ chú trọng hướng dẫn các đơn vị, địa phương phát huy vai trò khoa học - công nghệ, đảm bảo các đề tài nghiên cứu phải được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Phối hợp các sở, ngành đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm của địa phương khi đáp ứng yêu cầu.

6. Sở Thông tin và Truyền thông nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn; cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của trung ương, của tỉnh và những vấn đề dư luận quan tâm. Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng, đưa tin bịa đặt, sai sự thật, kích động, gây bất ổn xã hội. Hoàn thiện Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh".

7. Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình.

  V/ Lĩnh vực nội chính:

1. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trung ương đứng chân trên địa bàn chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ biên giới, phòng chống vượt biên, xâm nhập. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, bóc gỡ, xử lý các đối tượng hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đêga“, các biện pháp giải quyết “tà đạo Hà Mòn“.

2. Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân. Tập trung rà soát, giải quyết các vụ khiếu kiện kéo dài, các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh điểm nóng.

3. Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp theo quy định của Trung ương và Tỉnh ủy.

4. Chủ động kết nối với các tổ chức ngoại giao, tổ chức quốc tế; cung cấp, trao đổi thông tin quảng bá, giới thiệu tiềm năng, vận động, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào tỉnh.

5. Các ngành, các địa phương triển khai toàn diện các giải pháp, huy động tối đa các lực lượng, thường xuyên tuần tra lưu động, kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông.

6. Công an tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ. Triển khai các giải pháp cụ thể để giảm thiểu phạm pháp hình hình sự, tội phạm giết người. Tiếp tục xử lý nghiêm tình trạng cho vay tín dụng đen diễn ra ở một số địa phương./.UBND tỉnh Gia Lai

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc