Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Hội nghị triển khai một số Luật quan trọng

Ngày đăng: 14-10-2020, 05:00 - Lượt truy cập: 140

​Sáng ngày 14/10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm đầu cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Kpă Thuyên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ayun H'Bút- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Vụ Công chức-Viên chức, Vụ Chính quyền địa phương giới thiệu những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản liên quan đã được Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV đã thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

14.10.JPG

Quang cảnh Hội nghị tại điểm đầu cầu tỉnh Gia Lai

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung 5 điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 38 điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Luật này gồm 4 điều, trong đó điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ; điều 2 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; điều 3 quy định về điều khoản thi hành và điều 4 quy định về điều khoản chuyển tiếp. Nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong quản lý về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua-khen thưởng; nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,...; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ở các nội dung: Phân cấp, phân quyền, uỷ quyền; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; cơ cấu tổ chức HĐND; cơ cấu tổ chức UBND cấp xã; bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm của cấp xã và một số nội dung khác.

Luật sửa đổi, bổ sung 28/86 điều của Luật Cán bộ, công chức và 15/62 điều của Luật Viên chức. Bố cục của Luật gồm 3 điều: điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức; điều 2 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức; điều 3 về hiệu lực thi hành. Những sửa đổi, bổ sung liên quan đến đối tượng là công chức và áp dụng quy định của Luật Cán bộ, công chức đối với các đối tượng khác; chính sách trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức; kỷ luật cán bộ, công chức. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật viên chức ở các nội dung như: Đánh giá viên chức; thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật viên chức; xử lý kỷ luật đối với viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác; chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp và quản lý đơn vị sự nghiệp công lập,...

Hội nghị cũng đã tập trung trao đổi, thảo luận và giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Luật và văn bản liên quan.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đánh giá cao những ý kiến thảo luận của các bộ, ngành, địa phương xung quanh việc triển khai thực hiện các Luật. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đề nghị các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện những nội dung mới của các Luật còn những điều phát sinh, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn cuộc sống thì tiếp tục tổng hợp gửi về Bộ Nội vụ để kịp tổng hợp nghiên cứu để có điều chỉnh, hướng dẫn kịp thời. Tạo cơ sở pháp lý để, Bộ, ngành địa phương thực hiện các quy định liên quan đến Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương. Đồng thời, yêu cầu  Bộ Nội vụ khẩn trương tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời để việc triển khai thực hiện các nội dung mới của các Luật theo đúng quy định, phù hợp với thực tiễn./.​

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc