Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày đăng: 19-10-2022, 03:00 - Lượt truy cập: 771

Sáng 19/10, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh lần thứ 4 năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thiện – Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban công tác phía nam; Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ayun H'But – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo 17 huyện, thị xã, thành phố và 350 đại biểu đại diện cho gần 1000 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.z3811794941903_1cfa7969031c34b26c598c800319aa23.jpg

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho người có uy tín trong đồng bào DTTS

Thời gian qua người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình với cộng đồng, tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát động; tham gia đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS và công tác giữ gìn an ninh trật tự tại tại thôn, làng được bà con nhân dân yêu quý, kính trọng. Lời nói, việc làm của người uy tín tiêu biểu ở vùng đồng bào DTTS có sự tác động tích cực trong các tầng lớp nhân dân, trở thành “điểm tựa tinh thần của cộng đồng", địa chỉ tin cậy của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần quan trọng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2020 đến nay, thông qua nhiều hình thức người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS đã phối hợp với các cơ quan đoàn thể tổ chức trên 20 nghìn buổi tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương với trên 1 triệu lượt người tham dự. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với các ban ngành ở cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp, hỗ trợ hàng trăm triệu đồng, vận động nhân dân hiến 132.963 m2 đất và đóng góp 47.338 ngày công lao động làm nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, đường giao thông nông thôn, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng cuộc vận động“Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững" do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động, người có uy tín trong đồng bào DTTS đã vận động người dân, lồng ghép với các chương trình, dự án, các phong trào do chính quyền và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ, đến nay đã giúp đỡ được trên 20.000 hộ nghèo đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã thông báo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kế hoạch hầu hết đều đạt và vượt so với cùng kỳ. Dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; thực hiện tốt công tác đối ngoại. Đồng chí đề nghị thời gian tới, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong cộng đồng. Tích cực phối hợp với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố, nêu cao tinh thần đoàn các kết dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cộng đồng, địa phương. Thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương về những ý kiến, kiến nghị của nhân dân và phối hợp giải quyết những vấn đề bất cập, nảy sinh ở cơ sở, đặt biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tích cực phối hợp với MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững" do Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh".

z3811847806856_7489848740e057b179b6c48fbb1a31e1.jpg

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Đồng chí cũng đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp trong việc xây dựng, bồi dưỡng, phát huy người tiêu biểu với số lượng phù hợp trong từng dân tộc thiểu số, nhằm tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận phát động; tổ chức tập huấn giúp người tiêu biểu có uy tín cập nhật thông tin thời sự, nắm được những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chính sách phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương. Từ đó, người tiêu biểu có uy tín tuyên truyền, vận động cộng đồng thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  Phối hợp với các Ban, ngành liên quan thực hiện tốt Quyết định số 12, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số"; Thông báo kết luận số 450 ngày 15/3/2017 của Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai về tổ chức gặp mặt định kỳ đối với người có uy tín, tiêu biểu ở các cấp. Thường xuyên thăm hỏi, kịp thời động viên, khen thưởng những người có thành tích xuất sắc trong hoạt động vì sự phát triển của cộng đồng. Luôn xác định công tác dân tộc và công tác chăm lo xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên trong chương trình công tác của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp.

z3811847801082_2d2d7f7b007b6c1e7f9325911b3b589f.jpg

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Văn Điềm – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và biểu dương những tinh thần nhiệt tình, gương mẫu, trách nhiệm của người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị các vị có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS thời gian tới tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trước cộng đồng dân làng. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh và 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn quan tâm thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy vai trò tích cực của những người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào DTTS, đồng thời thường xuyên quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, cung cấp thông tin và phối hợp công tác với người có uy tín, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt trong chương trình công tác, nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

z3811847799127_f9ee8be963cdce44095d1a70781a3dc6.jpg

Tặng Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho người có uy tín trong đồng bào DTTS

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 100 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư từ năm 2020-2022; Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 100 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư từ năm 2020-2022./.


Ngọc Minh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc