Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần (từ ngày 08/12/2022 đến ngày 15/12/2022)

Ngày đăng: 16-12-2022, 02:00 - Lượt truy cập: 107

​1. Tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022:

Toàn tỉnh gieo trồng được 22.326,8 cây trồng các loại, đạt 28,8% Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023, bằng 101,7% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 6.083,7 ha, đạt 23,4%; ngô 6.083,7 ha, đạt 26,5%; sắn 4.635,5 ha, đạt 40,3%; lang 976,5 ha, đạt 51,4%; đậu các loại 2.425,1 ha, đạt 53,9%; rau các loại 4.456 ha, đạt 30,7%; thuốc lá 226,3 ha, đạt 6,0%; mía trồng mới 1.279,5 ha, đạt 18,3%; cây hàng năm khác 1.081,1 ha, đạt 28,1%.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Cây sắn: Bệnh khảm lá virus hại sắn với diện tích nhiễm 5.809 ha (nhiễm nhẹ 5.149 ha; nhiễm trung bình 505 ha; nhiễm nặng 155 ha), giảm 15 ha so với kỳ trước. Phân bố tại huyện Krông Pa 5.390 ha, thị xã Ayun Pa 155 ha, thị xã An Khê 110 ha, Phú Thiện 96 ha, Kbang 23 ha, Đak Pơ 50 ha.

- Cây mía: Xén tóc gây hại diện tích nhiễm 107,3 ha, giảm 0,2 ha so với kỳ trước, phân bố tại thị xã An Khê, Đak Pơ, Kbang, Krông Pa; bọ hung gây hại diện tích nhiễm 58 ha, tương đương so với kỳ trước, gây hại tại thị xã An Khê, Đak Pơ; bệnh trắng lá mía gây hại rải rác, không đáng kể.

- Cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm diện tích nhiễm 959 ha, giảm 13 ha so với kỳ trước, gây hại tại Mang Yang, Chư Prông, Đak Đoa, Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông. Bệnh chết nhanh gây hại diện tích nhiễm 14 ha, tương đương so với kỳ trước, gây hại tại huyện Chư Sê, Đak Đoa.

3. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thuỷ sản:

- Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Trong tuần không phát sinh gia súc mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Lũy kế từ ngày 12/9 đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi làm 370 con lợn mắc bệnh tại 11hộ/06 thôn/04 xã/02 huyện Krông Pa (xã Ia Rsươm, Chư Rcăm), Ia Pa (Chư Răng, Kim Tân) mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy với tổng khối lượng 12.378 kg.

- Bệnh Lở mồm long móng: Trong tuần, không phát sinh trâu, bò mắc bệnh; chết 02 con, khối lượng 164 kg. Lũy kế, từ ngày 06/10/2022 đến nay, bệnh Lở mồm long móng làm 394 con bò mắc bệnh/134 hộ/18 thôn/05 xã thuộc huyện Ia Pa (xã Ia Broái, Ia Tul) và thị xã Ayun Pa (xã Ia Sao, Ia Rtô và Ia Rbol), có 380 con đã khỏi triệu chứng, chết 14 con (khối lượng 1.096 kg). Hiện không còn con bệnh. Đã có xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa công bố hết dịch. Các địa phương khác đang làm hồ sơ để công bố hết dịch bệnh Lở mồm long móng.

4. Trồng rừng: Đến ngày 15/12/2022, trên địa bàn tỉnh đã trồng được 8.252,75 ha đạt 103,2% so với kế hoạch (tăng 56,34 ha so với tuần trước), trong đó: Trồng rừng tập trung là 6.559,44 ha; trồng rừng phòng hộ là 115,95 ha; trồng cây phân tán là 1.577,357 ha.

5. Quản lý, bảo vệ rừng: Trong tuần phát hiện 10 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (giảm 02 vụ so với tuần trước). Tang vật vi phạm gồm 4,456 m3 gỗ tròn, xẻ thuộc loài thông thường, 24 ster củi, 110 kg cành nhánh gốc rễ, 01 xe ô tô, 04 xe công nông và 02 xe máy.

6. Phòng chống thiên tai: Trong tuần, không có báo cáo thiệt hại do thiên tai của các địa phương.

7. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 12 đến ngày 15/12/2022 là 86 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm là 5.362,9 tỷ đồng; đạt 99% so với dự toán Trung ương giao, đạt 92% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 27,6% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 5.331,7 tỷ đồng, đạt 106,3% so với dự toán Trung ương giao, đạt 98,1% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 0,9% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 31,2 tỷ đồng, đạt 7,8% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 98,5% so với cùng kỳ.

8. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là 3.627,34 tỷ đồng, tính đến ngày 14/12/2022 đã giải ngân 1.949,035 tỷ đồng, đạt 53,73% kế hoạch; tăng 28,288 tỷ đồng so với tuần trước, trong đó:

- Kế hoạch giao mới năm 2022 đã giải ngân 1.758,266/3.232,2 tỷ đồng, đạt 54,4% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương giải ngân 1.111,453 tỷ đồng, đạt 55,99% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 646,814 tỷ đồng, đạt 51,86% kế hoạch).

- Vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã giải ngân 190,7/395 tỷ đồng, đạt 48,29% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương 188,2 tỷ đồng, đạt 63,67%; Vốn ngân sách trung ương 2,526 tỷ đồng, đạt 2,54%).

9. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19):

- Đã bàn giao cho đơn vị thi công 125,13/126,6 km (đạt 99%); còn lại 1,47/126,60 km (bàn giao thêm 0,253km), cụ thể:

- Hiện còn 03 địa phương chưa hoàn thành bàn giao xong mặt bằng: Tp.Pleiku, thị xã An Khê, huyện Đak Pơ.

(1) Địa bàn thành phố Pleiku:

a) Báo cáo của UBND thành phố Pleiku: Đã bàn giao 6,46/6,71 km (đã bàn giao thêm 253m tính từ ngày 21/10/2022) còn lại 0,25kmcủa 02 hộ ông Siêng và ông Hiệp chưa đồng ý với đơn giá bồi thường, hiện đang tiếp tục vận động để bàn giao mặt bằng.

+ Đối với hộ ông Siêng: Đã vận động nhiều lần vẫn không đồng ý, UBND thành phố đã ban hành Quyết định cưỡng chế.

+ Đối với hộ ông Hiệp đã vận động đồng ý với phương án bồi thường, hiện đang làm thủ tục chi trả tiền.

b) Ý kiến Ban QLDA 2: Mặt bằng đã bàn giao cơ bản, tuy nhiên do trời mưa nên đơn vị chưa triển khai thi công đối với đoạn tuyến còn lại này.

(2) Địa bàn thị xã An Khê:

a) Báo cáo của UBND thị xã An Khê: Đã bàn giao 11,16/11,56 km, còn lại 0,4 kmvới 05 hộ dân, các hộ này thuộc diện được tái định cư; hiện các hộ đã thống nhất giá trị bồi thường tài sản trên đấtvà đang xây dựng giá đất tại các vị trí giao đất tái định cư để bố trí cho 05 hộ trên theo quy định.

+ Đã thực hiện hoàn thành việc di dời đường điện và hệ thống nước sạch nhà máy xử lý rác An Khê.

+ Mặt bằng hiện nay không còn vướng nhiều, tuy nhiên không thấy đơn vị triển khai thi công.

b) Ý kiến Ban QLDA 2: Mặt bằng đã bàn giao cơ bản, tuy nhiên do trời mưa nên đơn vị chưa triển khai thi công đối với đoạn tuyến còn lại này. 

(3) Địa bàn huyện Đak Pơ:

a) Báo cáo của UBND huyện Đak Pơ: Đã bàn giao 1,4/2,09 km, dự kiến ngày 19/12/2022 bàn giao thêm 0,3km, còn lại 0,39 km với 14 hộ dân đã hoàn chỉnh phương án bồi thường, tuy nhiên các hộ chưa thống nhất đơn giá bồi thường, hiện đang tiếp tục vận động.

b) Ý kiến Ban QLDA 2: Tiến độ thực hiện ở Đak Pơ chậm hơn so với các địa phương khác, đề nghị tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ.

UBND tỉnh chỉ đạo phải hoàn thành bàn giao mặt bằng các đoạn còn lại trước ngày 30/11/2022 và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu không hoàn thành. Tuy nhiên đến nay quá 09 ngày so với thời hạn vẫn chưa hoàn thành.

10. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xây dựng báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến tham gia góp ý của các sở ngành, địa phương trong tỉnh về dự thảo các báo cáo quy hoạch tỉnh và 38 nội dung đề xuất quy hoạch tỉnh.

- Đơn vị tư vấn báo cáo nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (chuyên đề) vào ngày 15/12/2022.

11. Tình hình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Đến ngày 15/12/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cho vay theo Nghị quyết 11 giải ngân đạt 239,4/424,76 tỷ đồng, với 4.131 lượt hộ vay vốn, đạt 56,36% kế hoạch, cụ thể: Chương trình cho vay giải quyết việc làm là 127 tỷ đồng, với 2.583 lượt lao động vay vốn, đạt 79,37% (NHCSXH Việt Nam giao bổ sung cho Chi nhánh Gia Lai 40 tỷ đồng); chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP là 77 tỷ đồng, với 194 lượt hộ vay, đạt 100%; chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và các thiết bị phục vụ học trực tuyến là 5,84 tỷ đồng, với 584 hộ vay vốn, đạt 99,7%; chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tiểu học ngoài công lập là 1,83 tỷ đồng, với 23 khách hàng vay vốn, đạt 96,31%; chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: đã giải ngân 27,7/180 tỷ đồng, với 594 hộ vay, đạt 15,39%.

- Tiếp tục thực hiện miễn, giảm thuế, phí, lệ phí; gia hạn nộp thuế cho các đối tượng theo quy định; đến nay: giảm thuế VAT 2% (đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) là 405 tỷ đồng; tổng giá trị của việc giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 19,6 tỷ đồng; giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 là 49,301 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế 333,2 tỷ đồng.

12. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm TTXH: Thụ lý điều tra 35 vụ, làm bị thương 05 người, thiệt hại tài sản khoảng 260 triệu đồng; so với tuần trước, tăng 18 vụ, giảm 01 người chết, tăng 01 người bị thương, thiệt hại tài sản giảm 310 triệu đồng. Gồm: Cố ý gây thương tích 06 vụ (Đak Đoa 03 vụ; An Khê, Chư Sê, Phú Thiện mỗi nơi 01 vụ); Hiếp dâm 01 vụ (Chư Păh); Hiếp dâm người dưới 16 tuổi 01 vụ (Chư Prông); Trộm cắp tài sản 16 vụ (Đak Đoa 05 vụ; Pleiku, Chư Prông, Đức Cơ, Đak Pơ mỗi nơi 02 vụ; Ayun Pa, Kông Chro, Phú Thiện mỗi nơi 01 vụ); Cưỡng đoạt tài sản 01 vụ (Ia Grai); Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ (Pleiku); Đánh bạc 04 vụ (An Khê, Chư Prông, Đak Đoa, Ia Pa); Gây rối trật tự công cộng 01 vụ (Đak Đoa); Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức 01 vụ (Đak Đoa); Mua bán người 01 vụ (Pleiku); Làm nhục người khác 01 vụ (Ia Pa); Không cứu giúp người 01 vụ (Đak Đoa).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện, bắt 04 vụ/05 đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (An Khê, Chư Prông, Ia Grai, Ia Pa); so với tuần trước, tăng 02 vụ, tăng 03 đối tượng; thu giữ 20 gói nhỏ ma túy đá. Xử lý 07 vụ/11 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (An Khê 06, Pleiku 01), so với tuần trước tăng 06 vụ/09 đối tượng.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường: Phát hiện 01 vụ mua bán hàng cấm (Chư Sê); 03 vụ/01 đối tượng vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản (Krông Pa); 01 vụ/03 đối tượng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có giấy phép kinh doanh (Ayun Pa); 01 vụ/01 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm (Chư Pưh). Thu giữ 37 kg pháo, 03 m3 gỗ và một số tang vật liên quan.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 12 vụ (Pleiku 03; Chư Sê, Đak Đoa mỗi nơi 02; An Khê, Đak Pơ, Ia Grai, Ia Pa, Krông Pa mỗi nơi 01), làm chết 10 người, bị thương 10 người; so với tuần trước, tăng 05 vụ, tăng 03 người chết và tăng 04 người bị thương . Nguyên nhân: Thiếu chú ý quan sát 03 vụ, lấn đường 02 vụ, vi phạm tốc độ, khoảng cách an toàn 01 vụ và đang điều tra 06 vụ.

- Tai, tệ nạn xã hội: Xảy ra 01 vụ cháy nhà xưởng (Phú Thiện), đang thống kê thiệt hại, nguyên nhân do chập điện; 01 vụ tự tử (Ia Grai), chết 01 người.

- TTATGT: Tuần tra, kiểm soát, phát hiện 1.587 trường hợp vi phạm, tạm giữ 157 xe mô tô, 379 giấy tờ các loại, tước GPLX có thời hạn 80 trường hợp; xử phạt 1.480 trường hợp, số tiền 928 triệu đồng./.


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc