Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Tăng cường thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông

Ngày đăng: 26-12-2022, 04:00 - Lượt truy cập: 1048

Ngày 23/12, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở GDĐT, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bảo đảm phù hợp với thực tiễn địa phương; có biện pháp, phương án cụ thể giải quyết vấn đề trường, lớp tại từng địa bàn; bảo đảm trẻ em mầm non, học sinh tiểu học được học 02 buổi/ngày. Tăng cường quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng phát triển trường, lớp mầm non, phổ thông theo quy định; đẩy mạnh phát triển các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập để giảm áp lực cho trường mầm non, phổ thông công lập, đặc biệt tại các đô thị, khu vực đông dân cư. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo rà soát, tổ chức lại các trường mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục; sắp xếp lại các trường phổ thông có quy mô nhỏ trên cùng địa bàn xã hoặc liên xã để hình thành trường phổ thông có nhiều cấp học phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương. Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh hợp lý quy mô lớp học theo quy định; sáp nhập các điểm trường gần nhau trên địa bàn xã, liên xã (chỉ thực hiện trong phạm vi huyện); kiên quyết thu gọn, giảm các điểm trường đối với các địa phương thực hiện chưa triệt để; thực hiện dồn lớp để đạt tỷ lệ học sinh/lớp đến mức tối đa theo điều lệ của từng cấp, bậc học; kiểm soát chặt chẽ việc thành lập mới điểm trường và trường, bắt đầu thực hiện từ năm 2023.

images3209262_H_c_sinh_Gia_Lai_s_____c_ngh__T_t_Nguy_n___n_Qu__M_o_12_ng_y.__nh_M_c_Tr_ (1).jfif

Ảnh minh họa. Nguồn:baogialai.com.vn

Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa các lớp nhà trẻ, mầm non ở những địa bàn phường, xã, thị trấn vùng thuận lợi; thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia vào việc thành lập trường mầm non, phổ thông ngoài công lập ở những nơi có điều kiện; bố trí đủ giáo viên dạy 02 buổi/ngày; chuyển biên chế giáo viên dôi dư từ các cơ sở đào tạo được sáp nhập, giải thể về các trường phổ thông còn thiếu. Xây dựng kế hoạch sáp nhập trường/điểm trường; điều chỉnh sĩ số học sinh, theo đó rà soát điều chuyển giáo viên đảm bảo triển khai nhiệm vụ năm học; chủ động xây dựng lộ trình tự chủ đối với các trường ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi; đề xuất phương án thành lập trường đa cấp học nhằm tiết kiệm biên chế giáo viên và tạo điều kiện cho người học. Đánh giá hoạt động của các Trung tâm GDNN - GDTX, Trung tâm Giáo dục cộng đồng; xem xét sáp nhập, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ cho các tổ chức liên quan hoặc trung tâm thuộc địa phương lân cận đảm nhận hoặc giải thể đối với những Trung tâm GDNN - GDTX không hiệu quả. Xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyển dụng số biên chế được giao nhưng chưa tuyển dụng và số biên chế được giao bổ sung theo Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương; bố trí, sắp xếp đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, trong trường hợp chưa thể bố trí đủ giáo viên theo định mức, cần có các giải pháp hợp đồng giáo viên. Thực hiện hiệu quả các nội dung quy định tại Nghị định số 24/2021/NĐ-CP và Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ; tham mưu ban hành các Nghị quyết của HĐND để triển khai các nội dung, chính sách theo thẩm quyền quy định.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các quy định về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học. Đối với các khoản thu dịch vụ ngoài học phí yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch nghiêm cấm tình trạng lạm thu. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, quản lý, sử dụng sách tham khảo tại các cơ sở giáo dục. Có phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho các đối tượng học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ chi phí học tập. Bảo đảm các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, tài chính, cơ sở vật chất, thư viện và thiết bị dạy học phù hợp với điều kiện của địa phương; bảo đảm mức chi tối thiểu 20% ngân sách địa phương cho giáo dục theo quy định; thực hiện lồng ghép có hiệu quả các Chương trình MTQG và các đề án, dự án đã được phê duyệt để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình quy định. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng tại địa phương chuẩn bị các điều kiện để chủ động phòng, chống và ứng phó với thiên tai, dịch bệnh; tổ chức tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, lãnh đạo, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn đảm bảo thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 19-NQ/TW, Công điện 209/CĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phân bổ giáo viên, bố trí sĩ số học sinh, lớp học theo quy định. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì sĩ số học sinh ở các cấp học; huy động trẻ em đúng độ tuổi ra lớp mẫu giáo nhất là ở vùpng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; duy trì, nâng cao chất lượng các trường đạt chuẩn quốc gia./.​

Hoàng Thảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc