Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần (từ ngày 22/12/2022 đến ngày 29/12/2022)

Ngày đăng: 31-12-2022, 09:00 - Lượt truy cập: 123

​1. Tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023:

Toàn tỉnh gieo trồng được 39.911,7 ha cây trồng các loại, đạt 51,5%KH, bằng 100,5% so với cùng kỳ (tăng 9.259,4 ha so với tuần trước). Trong đó: Lúa nước 13.567,3 ha, đạt 52,2%; ngô 1.662,7 ha, đạt 38,2%; sắn 6.250,3 ha, đạt 54,4%; lang 1.398 ha, đạt 73,6%; đậu 3.041,5ha, đạt 67,6%; rau 7.502 ha, đạt 51,7%; lạc 20,5 ha, đạt 20,5%; thuốc lá 2.804,7 ha, đạt 73,8%; mía 2.030,7 ha, đạt 29%; cây hàng năm 1.634 ha, đạt 42,4%.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Trên cây sắn: Hiện có 4.345,5 ha bị nhiễm bệnh khảm lá virus (gồm có: nhiễm nhẹ 2.310,3 ha; nhiễm trung bình 1.869 ha; nhiễm nặng 166,2 ha), giảm 1.377 ha so với tuần trước. Phân bố tại huyện Krông Pa 3.919,5 ha, thị xã Ayun Pa 155 ha, Ia Pa 120 ha, Phú Thiện 74 ha, thị xã An Khê 35 ha, Đak Pơ 28 ha, Kbang 14 ha.

- Trên cây mía: Hiện có 96,9 ha bị xén tóc gây hại, giảm 10,4 ha so với tuần trước, phân bố tại thị xã An Khê, Kbang, Đak Pơ, Krông Pa; bọ hung gây hại 54 ha, giảm 04 ha so với tuần trước, gây hại tại thị xã An Khê, huyện Đak Pơ; bệnh trắng lá mía gây hại rải rác, không đáng kể.

- Trên cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm gây hại 943 ha, giảm 06 ha so với tuần trước, gây hại tại các vùng trồng tiêu như Mang Yang, Đak Đoa, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê….Bệnh chết nhanh gây hại diện tích nhiễm 14 ha, tương đương so với tuần trước, gây hại cục bộ tại huyện Chư Sê, Đak Đoa.

3. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thuỷ sản: Trong tuần không phát sinh gia súc mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và bệnh Lở mồm long móng.

4. Quản lý, bảo vệ rừng: Trong tuần không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (giảm 03 vụ so với tuần trước). Lũy kế đến ngày 29/12/2022 đã xảy ra 316 vụ (đã xử lý 201 vụ).

5. Tình hình thiệt hại do thiên tai: Trong tuần, không có báo cáo thiệt hại do thiên tai gây ra.

6. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 12 đến ngày 29/12/2022 là 358,4 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm là 5.635,2 tỷ đồng, đạt 104% so với dự toán Trung ương giao, đạt 96,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 27,9% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 5.602,3 tỷ đồng, đạt 111,7% so với dự toán Trung ương giao, đạt 103,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 1,6% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 32,8 tỷ đồng, đạt 8,2% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 98,5% so với cùng kỳ.

7. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là 3.362,92 tỷ đồng (giảm 264,428 tỷ đồng tại Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 13/12/2022), tính đến ngày 22/12/2022 đã giải ngân 2.012,3 tỷ đồng, đạt 59,84% kế hoạch (tăng 79,4 tỷ đồng so với tuần trước, sau khi đã trừ đi các phần giảm trừ 47,3 tỷ đồng theo Quyết định số 771/QĐ-UBND), trong đó:

- Kế hoạch giao mới năm 2022 đã giải ngân 1.794,5/2.967,8 tỷ đồng, đạt 60,47% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương giải ngân 1.079,6 tỷ đồng, đạt 62,75% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 714,88 tỷ đồng, đạt 57,32% kế hoạch).

- Vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã giải ngân 217,79/395 tỷ đồng, đạt 55,13% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương 191 tỷ đồng, đạt 64,63%; Vốn ngân sách trung ương 26,7 tỷ đồng, đạt 26,86%).

8. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19):

- Tổng chiều dài qua Gia Lai 126,6km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,10 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Công tác GPMB đã bàn giao cho đơn vị thi công 125,33/126,6 km (đạt 99%); còn lại 1,17/126,60 km tuyến tránh đang thực hiện, cụ thể:

+ Thành phố Pleiku: Đã bàn giao 6,46/6,71 km (đã bàn giao thêm 253m tính từ ngày 21/10/2022) còn lại 0,25km của 02 hộ ông Siêng và ông Hiệp chưa đồng ý với đơn giá bồi thường, hiện đang tiếp tục vận động để bàn giao mặt bằng.

+ Thị xã An Khê: Đã bàn giao 11,16/11,56 km, còn lại 0,4 km với 05 hộ dân, các hộ này thuộc diện được tái định cư; hiện các hộ đã thống nhất giá trị bồi thường tài sản trên đất và đang xây dựng giá đất tại các vị trí giao đất tái định cư để bố trí cho 05 hộ trên theo quy định. Đã thực hiện hoàn thành việc di dời đường điện và hệ thống nước sạch nhà máy xử lý rác An Khê. Mặt bằng hiện nay không còn vướng nhiều, đơn vị đang triển khai thi công.

+ Huyện Đak Pơ: Đã bàn giao 1,7/2,09 km, còn lại 0,39 km với 14 hộ dân đã hoàn chỉnh phương án bồi thường, tuy nhiên các hộ chưa thống nhất đơn giá bồi thường, hiện đang tiếp tục vận động.

9. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm xâm phạm TTXH: Thụ lý điều tra 08 vụ, làm bị thương 02 người, 01 trẻ em bị xâm hại, thiệt hại tài sản khoảng 107 triệu đồng. So với tuần trước, giảm 05 vụ, tăng 01 người bị thương, thiệt hại tài sản tăng 67 triệu đồng. Gồm: Cố ý gây thương tích 02 vụ (Pleiku, Đak Đoa); Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi 01 vụ (Pleiku); Trộm cắp tài sản 04 vụ (Đak Đoa 02, Pleiku 01, Chư Prông 01); Đánh bạc 01 vụ (Pleiku). Có 02 loại tội phạm tăng, 04 loại tội phạm giảm[1].

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện, bắt 09 vụ/11 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy (Pleiku 07, Mang Yang 01, Chư Pưh 01); so với tuần trước tăng 05 số vụ, tăng 07 đối tượng; thu giữ 10 gói nhỏ ma túy đá, 01 gói nhỏ ma túy dạng khay, 02 viên thuốc lắc. Xử lý 01 vụ/01 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (An Khê), so với tuần trước tương đương số vụ, giảm 02 đối tượng.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường: Phát hiện 21 vụ/19 đối tượng; mua bán, vận chuyển hàng cấm 02 vụ/02 đối tượng (Ayun Pa, Ia Grai); mua bán hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ 13 vụ/13 đối tượng (Đak Đoa 06, Pleiku 04, An Khê 02, Kông Chro 01); vận chuyển, khai thác khoáng sản trái phép 01 vụ/01 đối tượng (Mang Yang); gây ô nhiễm môi trường 02 vụ/02 đối tượng (Pleiku); vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm 01 vụ/01 đối tượng (Pleiku). Thu giữ 24 kg pháo, 03 m3 gỗ, 245 gói thuốc lá, 0,5 m3 cát, hơn 7.500 sản phẩm hàng hóa các loại và một số tang vật, phương tiện khác.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 04 vụ (Chư Sê, Chư Pưh mỗi nơi 02 vụ), làm chết 04 người, bị thương 01 người; so với tuần trước giảm 03 chỉ số, giảm 04 vụ, giảm 02 người chết và giảm 04 người bị thương. Nguyên nhân: Lấn đường 01 vụ, đang điều tra 03 vụ; 01 vụ do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, 01 vụ người điều khiển phương tiện không có GPLX.

- Tai, tệ nạn xã hội: Xảy ra 01 vụ cháy nhà (Pleiku), thiệt hại khoảng 45 triệu đồng, nguyên nhân do chập điện; 02 vụ tự tử (Đak Đoa, Krông Pa), chết 02 người; đuối nước 01 vụ, chết 01 người (Đak Đoa); tai nạn khác 01 vụ, chết 01 người (Pleiku).

- Phát hiện 2.024 trường hợp vi phạm, tạm giữ 283 xe mô tô, 03 phương tiện khác, 498 giấy tờ các loại; tước GPLX có thời hạn 83 trường hợp; xử phạt 2.030 trường hợp, số tiền 1,382 triệu đồng.

[1] Tội phạm tăng: Cố ý gây thương tích 01 vụ; Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi 01 vụ. Tội phạm giảm: Trộm cắp tài sản 02 vụ; Đánh bạc 02 vụ; Cướp tài sản 02 vụ; Bắt giữ người trái pháp luật 01 vụ.


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc