Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023

Ngày đăng: 09-03-2023, 04:00 - Lượt truy cập: 340

Ngày 09/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 516/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy quảng bá tiềm năng và năng lực sẵn có để xây dựng và phát triển hình ảnh tỉnh Gia Lai, nâng cao vị thế và uy tín của tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng thứ hạng hình ảnh quốc gia Việt Nam trên thế giới. Tiếp tục tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân trong và ngoài nước để huy động tối đa các nguồn lực xây dựng và phát triển đất nước. Hạn chế tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị, đặc biệt về các vấn đề biển đảo, biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tạo đồng thuận trong nước và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế đối với các chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam và các vấn đề có liên quan đến biên giới quốc gia.

images2899574_1.jpg

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND huyện Đức Cơ tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, người uy tín trên địa bàn 3 xã biên giới thuộc huyện Đức Cơ. Nguồn:baogialai.com.vn

Nội dung thực hiện bao gồm: Tiếp tục triển khai có hiệu quả nội dung các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án thông tin đối ngoại tại địa phương. Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại về tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền quảng bá hình ảnh của tỉnh Gia Lai; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại; đẩy mạnh hợp tác truyền thông; cung cấp thông tin báo chí về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thực hiện Chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, hải đảo giai đoạn 2021-2030 tại địa phương.

Để đảm bảo tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, định hướng của Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại của Trung ương và tỉnh Gia Lai về công tác thông tin đối ngoại tại địa phương. Phải đảm bảo sự quản lý thống nhất của UBND tỉnh, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; tạo cơ sở để các cấp, các ngành và đoàn thể, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại. Cùng với đó, công tác thông tin đối ngoại phải gắn chặt với công tác tuyên truyền, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia; công tác bảo vệ chủ quyền và tuyên truyền biển đảo; phối hợp đồng bộ giữa công tác thông tin đối ngoại với công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá và công tác đấu tranh bảo vệ nhân quyền trên địa bàn tỉnh./.​

Hoàng Thảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc