Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày đăng: 10-03-2023, 04:00 - Lượt truy cập: 201

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 508/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai.



tai-san-cong-tai-co-quan-to-chuc.png

Hình minh hoạ (Nguồn: Internet)

​Theo đó, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt là việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Công ty TNHH MTV thuộc tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, các văn bản pháp luật có liên quan; các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính và của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; đặc biệt là việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, gồm: lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; tổ chức thực hiện theo Đề án đã được phê duyệt; xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết, xác định giá cho thuê tài sản công;... Giao Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính và các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; kiểm tra việc sử dụng tài sản công là nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý theo đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể phối hợp, thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó có việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết./.


Ngọc Minh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc