Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2023

Ngày đăng: 13-03-2023, 03:00 - Lượt truy cập: 287

Ngày 10/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã ký Quyết định số 106/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2023.


Mục đích của Kế hoạch nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng ứng phó kịp thời đối với các loại hình thiên tai, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Khắc phục khẩn trương và hiệu quả sau thiên tai. Đồng thời, phòng chống thiên tai cần xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai, do vậy công tác này phải quyết liệt, hiệu quả hơn không tách rời sự phát triển kinh tế - xã hội với phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh. Phòng, chống thiên tai phải theo hướng quản lý rủi ro, lấy phòng ngừa là chính; phát huy vai trò của cộng đồng ở địa phương trong hỗ trợ người dân ứng phó thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ".

images3119460_images3100667_1 (1).jpg

Lực lượng cứu hộ đưa người dân trong vùng nguy hiểm do nước lũ dâng cao. Nguồn:baogialai.com.vn

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu cần xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong hoạt động phòng chống thiên tai theo quy định của pháp luật. Quán triệt thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ" và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. Nâng cao năng lực của các cấp, các ngành trong việc xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả cao nhất. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư. Chú trọng nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Rà soát, cập nhật, hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, không để bị động, bất ngờ, kể cả trong các tình huống thiên tai bất lợi. Tuyên truyền, giáo dục, cung cấp kiến thức về phòng, chống thiên tai và tác động của thiên tai đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Cùng với đó, cần tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đặc biệt là công nghệ 4.0 phù hợp với phòng, chống thiên tai trong tình hình mới. Cung cấp thông tin cho việc lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình nông thôn mới tại địa phương. Sử dụng nguồn kinh phí có hiệu quả trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả, tái thiết thiên tai; ưu tiên các giải pháp phi công trình, đặc biệt trong việc nâng cao năng lực và nhận thức cho cộng đồng chủ động phòng, chống thiên tai.

Nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp thực hiện nhằm đảm bảo tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch, bao gồm: Kiện toàn cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai; xây dựng kế hoạch, phương án, văn bản chỉ đạo, điều hành về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tăng cường chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai và thông tin tuyên truyền; đẩy mạnh đầu tư, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai của các công trình phòng chống thiên tai; tăng cường tập huấn nhân lực và nâng cao nhận thức cộng đồng; đảm bảo công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ" và công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ; tiếp tục thực hiện kế hoạch thu, nộp, phân bổ quỹ phòng, chống thiên tai; đồng thời thực thiện nghiêm chế độ thường trực, trực ban và thông tin báo cáo./.​

Hoàng Thảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc