Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2023

Ngày đăng: 13-03-2023, 04:00 - Lượt truy cập: 380

UBND tỉnh ban hành văn bản số 104/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.images3052454_5 (1).jpg

Trồng xen canh cây trồng trên diện tích đất lúa kém hiệu quả (Nguồn: baogialai.com.vn)​

​Theo kế hoạch, tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn tỉnh khoảng 754,5 ha, trong đó: Chuyển sang trồng cây hàng năm khoảng 661 ha, chuyển sang trồng cây lâu năm khoảng 93,5 ha, chuyển sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản 0 ha. Yêu cầu thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải đúng quy định của pháp luật về quản lý đất đai và phù họp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và kế hoạch chuyến đổi cơ cấu cây trồng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải tuân thủ theo quy định của Luật Trồng trọt, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; phải bảo đảm khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương và đảm bảo phục hồi lại hiện trạng ban đầu để trồng lúa trở lại khi cần thiết. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang trồng các loại cây trồng khác phải lựa chọn cây trồng, cơ cấu giống, thời vụ, kỹ thuật chăm sóc, thâm canh phù họp để việc chuyển đổi đảm bảo hiệu quả kinh tế cao, ổn định và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

 Kế hoạch đề ra một số giải pháp thực hiện như tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân thay đối tư duy, phương thức sản xuất từ quy mô hộ sang hình thức tổ họp tác, họp tác xã, liên kết sản xuất; lấy hiệu quả của sản xuất làm mục tiêu, sản xuất theo kế hoạch và yêu cầu của thị trường đế tăng hiệu quả sản xuất. Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong việc trồng luân canh, xen canh... để nâng cao năng suất, chất lưọng sản phẩm; sử dụng các giống cây trồng mới có hiệu quả kinh tế cao và xác định cơ cấu cây trồng phù hợp với từng vùng chuyển đổi. Cùng với đó, tăng cường các giải pháp quản lý, tổ chức sản xuất và các giải pháp về nguồn lực để thực hiện tốt kế hoạch.

Kế hoạch nhằm mục đích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng các loại cây trồng hàng năm, cây lâu năm hoặc kết hợp nuôi trồng thủy sản để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho người dân. Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp ở một số vùng, khu vực nhằm khai thác được những lợi thế về đất đai, điều kiện tự nhiên của từng địa phưong, tạo thuận lợi để phát triển nông nghiệp bền vững; hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với khối lượng sản phấm lớn, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa hiệu quả cao, phục vụ tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp gắn với nhiệm vụ xây dụng nông thôn mới trên địa bàn từng địa phương trong tỉnh./.


Ngọc Minh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc