Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Triển khai thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy

Ngày đăng: 14-03-2023, 11:00 - Lượt truy cập: 233

Ngày 10/3/2023, UBND ban hành Công văn số 534/UBND-NC chỉ đạo về Triển khai đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy.


123.jpg

Ảnh minh họa, nguồn internet

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ, phục vụ hiệu quả việc khai thác, chia sẻ thông tin thực hiện các TTHC của công dân, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trong thời gian tỉnh đang hoàn thiện Hệ thống để kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; Trung tâm Phục vụ hành chính công; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã chủ động phối hợp với Công an các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan để sử dụng Giấy xác nhận thông tin về cư trú trong trường hợp không thể khai thác thông tin cư trú của công dân theo các phương thức được quy định tại Điểm b, c, d Khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. Sau khi tỉnh kết nối, chia sẻ Hệ thống với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư các cơ quan, đơn vị, địa phương phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC, dịch vụ công, tuyệt đối không sử dụng và yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú. Đồng thời tổ chức tuyên truyền đến toàn bộ người dân, tài liệu tuyên truyền công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã để người dân biết việc không yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện TTHC, dịch vụ công. Trung tâm Phục vụ hành chính công; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã bố trí cán bộ, công chức, nhân viên hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VneID mức 1 để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến để người dân biết các quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an về 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy; không yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện TTHC, dịch vụ công tại Bộ phận Một cửa các cấp khi tỉnh kết nối Hệ thống với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thiết lập đường dây nóng của Ban Chỉ đạo Đề án 06 của tỉnh để tiếp nhận, giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc công dân. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc triển khai, thực hiện; xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thực hiện không đúng quy định. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định./.

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc