Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023

Ngày đăng: 16-03-2023, 02:00 - Lượt truy cập: 386

Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc (Ban Chỉ đạo) ban hành Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 14/3/2023 về Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023.images3178003_PC_AN.jpg

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Hoa Lư năm 2022 (Nguồn: baogialai.com.vn)

​Theo đó, thời gian tổ chức tập trung từ ngày 01/7-19/8/2023 trên phạm vi toàn tỉnh; trong đó chú trọng tổ chức Ngày hội “điểm" ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, các địa bàn chiến lược, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo để tạo sự lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của nhân dân tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ban Chỉ đạo giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp, tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ban Chỉ đạo cấp huyện, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tổ chức Ngày hội sát với tình hình thực tế. Tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh mời đại biểu Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh dự tại “điểm" tổ chức Ngày hội cấp tỉnh. Tham mưu, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo phân công thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tham dự tại các điểm tổ chức Ngày hội ở địa phương. Tổng họp báo cáo kết quả tổ chức Ngày hội về Ban Chỉ đạo Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy định. Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của từng đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tồ chức Ngày hội năm 2023; báo cáo danh sách, địa điểm, thời gian tổ chức Ngày hội điểm của huyện, xã về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh) trước ngày 30/4/2023.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự. Đồng thời là dịp để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lóp Nhân dân, thúc đẩy, lan tỏa phong trào phát triển sâu rộng, vững chắc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và các hoạt động Ngày hội hướng về cơ sở, thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục với nội dung, biện pháp phù họp, góp phần huy động đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lóp Nhân dân tích cực tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự nổi lên ở từng địa bàn, lĩnh vực./.


Ngọc Minh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc