Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chính sách phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Ngày đăng: 26-05-2023, 11:00 - Lượt truy cập: 142

Ngày 25/5/2023, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 1210/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ.1-3486.jpg

 Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang, huyện Đak Đoa tham gia hội chợ tại Lào (Hình: baogialai.com.vn)

Theo đó, Hội nghị dự kiến được tổ chức vào tháng 6/2023 tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với khoảng 160 đại biểu.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu, chuẩn bị kỹ báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả 05 năm thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh . Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị như giấy mời, chương trình, market, kịch bản Hội nghị,… và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Hội nghị đảm bảo chu đáo, hiệu quả. Tổ chức xét chọn các cơ quan, đơn vị, tổ chức có thành tích xuất sắc theo tiêu chí. Các sở, ban ngành, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của ngành và trên cơ sở báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, chủ động nghiên cứu, chuẩn bị nội dung, ý kiến phát biểu tại Hội nghị hoặc theo sự phân công của Ban Tổ chức. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) chủ trì tham mưu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ- CP trên địa bàn theo đúng đề cương, biểu mẫu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tại Văn bản số 1059/SNNPTNT-CCPTNT ngày 27/3/2023, gửi về Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Hội nghị nhằm mục đích sơ kết đánh giá kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và giải quyết những kiến nghị của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp, HTX, nông dân trong thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, giai đoạn 2018-2023. Bên cạnh đó, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm (2018-2022) thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh./.


Ngọc Minh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc