Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Ngày đăng: 26-05-2023, 11:00 - Lượt truy cập: 128

Ngày 25/5/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1211/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy Gia Lai về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao".images1033129_23pleiku.gif

Gia Lai nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực để phát triển kinh tế- xã hội. Ảnh: Đức Thụy

​              Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy Gia Lai đã đề ra, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực tế của tỉnh. Xác định nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phải đồng bộ và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất. Xác định những nhiệm vụ cụ thể của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, và UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Để đạt được mục tiêu này, UBND tỉnh đã đề ra 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện gồm: Thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai. Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất.

UBND tỉnh yêu cầu  các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đầy đủ các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch này. Thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo về tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất; người sử dụng đất chấp hành đúng quy định pháp luật./.

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc