Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Dự thảo văn bản hết hạn

Ngày hết hạn: 30/06/2020

Mô tả:

Ban hành Quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ

chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Gia Lai​

​chi tiết tại file đính kèm SGT-dự thảo Quyet dinh dao tao lái xe (22.5.2020).doc


Ngày hết hạn: 15/06/2020

Mô tả:

Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Gia Lai​

​Chi tiết tại file đính kèm Dự thảo Nghị quyết.doc

685.signed.pdf


Ngày hết hạn: 28/04/2020

Mô tả:

Bãi bỏ Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 Quy định nội dung và định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Chi tiết tại đây

SXD-200320-góp ý.pdf

Dự thảo văn bản tại đây

Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ NQ 55.doc

Ngày hết hạn: 07/04/2020

Mô tả:

Ban hành Quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ

chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Gia Lai​


Chi tiết tại đây

524.signedtruoc74.pdf

Dự thảo tại đây

Quyet dinh dao tao 3-20.doc

Ngày hết hạn: 20/03/2020

Mô tả:

​Đính kèm tại đây 7 BTDKT lay y kien nhan dan.pdf

Ngày hết hạn: 20/02/2020

Mô tả:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp, xử lý thông tin và duy trì hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Gia Lai

Chi tiết tại file đính kèm Du thao lan 2 sua doi QD 32_2017_quy che Cong TTDT_11_2019 sau khi So Tu phap gop y_V2.doc

  • 1 - 10
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh