Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Bộ máy hành chính

Ngày đăng: 24-10-2016, 12:00 - Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 1801

​QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11 năm 2003)

Đã ban hành LUẬT TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN, Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai trích đăng một số nội dung về Những quy định chung, Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân, Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân giới thiệu cùng bạn đọc.

 

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh