Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai

- Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 1855

1. Thông tin liên hệ:
            Đia chỉ : 50 Phan Bội châu - TP. Pleiku - Gia Lai
            Điện thoại: 059 3876838
            Fax: 059 3821350
            Email:
            Website: http://bqlkkt.gialai.gov.vn/
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
           Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai.

           Nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV; các quy định của pháp luật có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được UBND cấp tỉnh giao.
3. Cơ cấu tổ chức:
            Trưởng Ban, các  Phó Trưởng Ban  và Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ.

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh