Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Sở Y tế

- Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 2514

1. Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Gia Lai
 
Điện thoại: 059.3824449
 
Fax: 059.3719369
 

Email:

Website:

 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

Vị trí, chức năng:

Là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế. 

Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế. 

Nhiệm vụ, quyền hạn :

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 03/2008 TTLT-BYT-BNV ngày 04/02/2008 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên.

 3. Cơ cấu tổ chức: 

​Giám đốc, các Phó giám đốc và các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ.​

Giám đốc Sở Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cơ cấu bộ máy các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu bộ máy tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở theo đúng quy định. 

Biên chế của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh./.​

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh