Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Tỉnh ủy Gia Lai

- Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 29335

I. Lãnh đạo tỉnh:

Đồng chí Hà Sơn Nhin

Sinh ngày: 10/4/1954

Dân tộc: Bahnar

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

  

 

Đồng chí Phạm Đình Thu

Sinh ngày:25/8/1956

Dân tộc: Kinh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

 

Đồng chí Dương Văn Trang

Sinh ngày: 20/12/1961

Dân tộc: Kinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở Đảng

 

 

 II. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2010 - 2015)

Số
TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân
tộc

Chức vụ,
đơn vị công tác hiện nay

Nam

Nữ

1

Hà Sơn Nhin

1954

 

 

Bahnar

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh uỷ

2

Phạm Đình Thu

1956

 

 

Kinh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

3 Dương Văn Trang
1961   Kinh Phó Bí thư Tỉnh ủy

4

Nguyễn Duy Khánh

1960

 

 

Kinh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

5

Hoàng Công Lự

1955

 

 

Kinh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

6

Nguyễn Mộng Hoàng

1957

 

 

Kinh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

7

Phan Xuân Trường

1957

 

 

Kinh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

8

Rah Lan Tuấn

1957

 

 

Jrai

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

9

Hồ Văn Điềm 1968  

Bahnar

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

 

10

 

Vũ Văn Lâu

    Kinh

Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh

11

Lê Xuân Hòa


 

 

Kinh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

12

Võ Ngọc Thành

1963

 

 

Kinh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

13

Châu Ngọc Tuấn

1970

 

 

Kinh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku

14

Hồ Văn Niên

1975

 

 

Bahnar

 Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

15

Đoàn Minh Phụng

1955

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Gia Lai

16

Đào Xuân Liên

1957

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

17

Đinh Gieng

1955

 

 

Bahnar

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Kbang

18

Hồ Phước Thành


 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư

19

Lý Kim Thoa

 

 

1962

Dẻ

Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh

20

Huỳnh Thành

1957

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

21

Kpă Thuyên

1964

 

 

Jrai

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

22

Nguyễn Trung Tâm

1955

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

23

Huỳnh Ngọc Tục

1960

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương

24

Phan Xuân Vũ

1958

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

25

Dương Tráng

1956

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tinh ủy

26

Lê Ngọc Bửu

1958

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

27

Nay Thoan

1957

 

 

Jrai

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

28

Nguyễn Thái Bình

1963

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

29

Nguyễn Dũng

1960

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính

30

Phạm Ngọc Thạch

1957

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

31

Trần Thị Hoài Thanh

 

 

1965

Kinh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

32

Nguyễn Hồng Hà

1964

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

33

Trịnh Duy Thuân

1965

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê

34

Rơ Mah Giáp

1960

 

 

Jrai

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

35

Huỳnh Văn Tâm

1966

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ

36

Trần Ngọc Chi

 

 

1963

Kinh

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

37

Lê Phan Lương

1961

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Pưh

38

Đặng Phan Chung

1971

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

39

Rah Lan Chung

1970

 

 

Jrai

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Păh

40

Trương Phước Anh

1960

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

41

Thái Thanh Bình

1970

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Ayun Pa

42

Nguyễn Văn Lành

1958

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Sê

43

Đỗ Ngọc Thành

1961

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Thiện

44

Bùi Viết Hội

1960

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông

45

Vũ Trọng Tiệp


 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

46

Nguyễn Văn Quân

1966

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên,  Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

47

Huỳnh Nữ Thu Hà

 

 

1966

Kinh

Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

48

Bùi Khắc Quang

1959

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên

49

Võ Anh Tuấn

   

Kinh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ia Pa

50

Nguyễn Duy Anh

   

Kinh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Pa

51

Võ Thanh Hùng

   

Kinh

Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ

52

Trần Hữu Đức

   

Kinh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đăk Pơ

53

Nguyễn Đình Tiến

1965

 

 

Kinh

Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

- See more at: http://tinhuygialai.org.vn/lanh-dao-tinh/vi-VN-0-336.html#sthash.8HAqr2of.dpuf

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh