Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Hội đồng nhân dân

Ngày đăng: 24-10-2016, 12:00 - Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 1292

Chủ tịch: Dương Văn Trang

Phó Chủ tịch: Ayu H'but

Địa chỉ: 07 Trần Hưng Đạo - Plieku - Gia Lai.

Chức năng, nhiệm vụ của HĐND cấp tỉnh xem chi tiết tại đây:

48.signed.pdf

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh