Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Ủy ban nhân dân

Ngày đăng: 24-10-2016, 12:00 - Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 1365

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

 
- Chủ tịch UBND tỉnh:        Võ Ngọc Thành

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Nữ Thu Hà
                                        Kpă Thuyên
                                        Nguyễn Đức Hoàng


Địa chỉ: 02 Trần Phú - TP. Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: 059.3824404
Fax: 059.3824711
 Xem chi tiết Quy chế làm việc của UBND tỉnh tại file đính kèm:
QĐ17.pdfQĐ17.pdf Quy chế (bổ sung) làm việc của UBND tỉnh

 Xem chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh tại file đính kèm: NVQH UBND CAP TINH.docNVQH UBND CAP TINH.doc​

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh