Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

Ngày đăng: 04-06-2012, 12:00 - Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 1643

​Thông tin liên hệ:

Địa chỉ : 24 Trần Hưng Đạo -  TP. Plieku – Gia Lai

Điện thoại: 059 824679 ​

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh