Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Administrative Procedures
Index Name Authorization Field
1 Test thu tuc hanh chinh 1 Lĩnh vực an toàn điện
2 Test thu tuc hanh chinh Lĩnh vực an toàn điện
3 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
4 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
5 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
6 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
7 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
8 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).
9 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
10 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
11 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
12 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
13 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
14 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
15 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
16 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
17 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
18 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
19 Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”.
20 Thủ tục thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng
21 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
22 Thủ tục thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ
23 Hồ sơ phê duyệt Điều lệ Hội
24 Hồ sơ xin phép thành lập Hội
25 Phê chuẩn kết quả bầu, bổ sung thành viên UBND huyện, thị xã, thành phố
  • 1 - 25
  • Lượt truy cập: 15613

    Đang truy cập: 3

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
02 Tran Phu, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 09/GP-TTĐT date of issue 31/7/2017 of Cultural Information - Curator: Mr.Nguyễn Văn Lộc