Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo: V/v treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 15-03-2019, 01:33 - Người đăng: Mai Thi Dao

​Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2019), ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thông báo treo cờ Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh như sau:

  1. Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày 17/3/2019 đến hết ngày 17/3/2019  
  2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân biết, thực hiện.